Steen Houman ny Formand for Floorball Danmark

I forbindelse med årsmødet fik Floorball Danmark ny formand. Sekretariatet fik sig en snak med Steen og fremtiden.

Hvad bliver de vigtigste opgaver de kommende år for Floorball Danmark?
Der ligger to store opgaver foran Floorball Danmark.
A) Vi skal have defineret hvilke strategiske spor der skal være for at udvikle sporten. Dette er en aftale der skal laves med Danmarks Idrætsforbund (DIF) for 2022-2025. De strategiske spor skal sikre den udvikling der er i forbundet økonomisk og den positive medlemsvækst vil fortsætte.
B) Bevæg dig for livet, her er floorball blevet udpeget til at være med i den sidste fase der løber fra 2021-2025. Ingen tvivl om, at det er cadeau til forbundet, når DIF og DGI igen vælger floorball. Som forbund har vi løftet opgaven med 70% medlemsfremgang siden vi kom med. I en ny aftale skal besluttes hvilke indsatser der skal være.
Som forbund har vi rundet de 30 år, og hvor meget af arbejdet i forbundet har været indadtil for at fremme sporten, så har floorball med bevæg dig for livet markeret sig som et forbund der bidrager til DIFs arbejde nationalt. Floorball er gået fra at være et de mindste forbund tilbage i 1989 da sporten blev medlem af DIF familien, til i dag at nærme sig top 20. Vi har en forpligtelse fremadrettet med at de indsatser der arbejdes med internt i sporten og forbundet, er i samspil med de større idrætspolitiske initiativer der sker.
Hvad bliver dit bidrag som formand?
Som formand er jeg meget åben og lyttende, og personligt tror jeg meget på dialogen når der skal træffes beslutninger.
Den kurs som bestyrelsen har sat, den skal vi holde fast i. Det er enormt vigtigt at vi har fokus på kontinuitet, stabil økonomi, for det er fundamenter for at sporten kan vækste.
Jeg kommer fra en politisk organisation, og har et stærkt netværk i sportens verden hos både Team Danmark, DIF, DGI, Dansk Skole Idræt og de mange forskellige specialforbund.
Netop det at have gode netværk som forbund, det styrker os og gør at samarbejdet kommer og der er erfaringer at kunne trække på.
Så ser jeg det som en utrolig stærk styrke at vores sekretariatsleder Carsten Provstgaard har været formand tidligere i forbundet (2018-2020).
Hvordan ser du samspillet mellem sekretariat og bestyrelse?
Samspil med sekretariat er vigtigt, og som en politisk organisation som vi er, skal alle være opmærksomme på rollen om at arbejdet ligger på sekretariatet. Nok er alle i bestyrelsen aktive på forskellige fronter, men vores sekretariat er dem der skal udvikle sporten, efter de beslutninger der bliver truffet politisk. Som politikere skal vi respektere og anerkende dette og der ligger en aftale der definerer hvad mandatet er for sekretariatslederen og for bestyrelsen.
International rolle?
Ingen tvivl om at Sverige, Finland, Schweiz og Tjekkiet er de fire store lande, men herefter følger en håndfuld forbund hvor Danmark er en af dem. Vil vi have at floorball vokser internationalt, så skal Danmark bidrage, vi kan ikke kun lade andre forbund betale. Det er dog meget klart, af Floorball Danmark nok er bevidste om dette, men at det bliver med indsatser som forbundet kan løfte økonomisk. Senest havde vi en vellykket VM kval oppe i Frederikshavn, som nok gav et underskud, men når forbundet samlet set kommer ud med et overskud, så er det et fornuftigt valg. Den eksponering sporten fik via DR der sendte, den var vist rigeligt penge værd.
IFF har i dag 74 medlemslande, her er kursen sat mod de 100 og det bliver interessant at se hvad det bringer sporten. I dag sidder jeg med i IFFs Central Board og det er et spændende arbejde der ligger her, hvor vi i Danmark har en unik mulighed for at opkvalificere IFFs arbejde.
Sekretariatet ser frem mod det gode samarbejde og den spændende fremtid Floorball Danmark går i møde.