Velafviklet årsmøde i Kolding d. 22. august

Floorball Danmarks udskudte årsmøde blev afholdt d. 22. august i PULZION i Kolding.

Konstitueret formand for Floorball Danmark, Finn Lystrup, gennemgik bestyrelsen beretning, der på mange måder tog et tilbageblik på et år med covid-19, aflyst turnering og landsstævne, organisationsændringer, VM-kvalifikation og en historisk medlemstal på over 10.000 aktive Floorball spillere.

Der var også en beretning der tog et blik ud i fremtiden, med implementering af MVP, Aftale med Sport Live om transmittering af Floorball for herrer, landsholdsaktiviteter og en strategisk proces i samarbejde med klubberne, om Floorball Danmarks strategi fra 2021-2025.

Regnskabet blev godkendt med et overskud på 719 t.kr., således at Floorball Danmarks egenkapital udgør -94 t.kr.

I frokostpausen præsenterede Floorball Danmarks bestyrelsesmedlem Ronni Rix Back et oplæg om ny turneringsstruktur for ungdom. Det gav en god debat, med gode input. Høringsfasen for forslaget lukker 1. september. Forslaget i sin form kan læses her: https://floorball.dk/forslag-til-ny-ungdomsstruktur/

Forslaget fra bestyrelsen om at afskaffe tilmeldingsrækker gav en del debat, og skilte vandene mellem de store og små klubber. Motivationen fra bestyrelsen for forslaget skyldes, at flere klubber ikke ønsker at rykke op, selv de er berettiget til det og det derfor udhuler turneringen.
En arbejdsgruppe blev nedsat, som skal se på problematikken, og bestyrelsen trak efterfølgende deres forslag.

På programmet var også en ændring af medlemskontingentet og betalingen af kørselsgodtgørelse og diæt, så denne følger de klubber der er turneringsaktive. Forslaget blev vedtaget, således at medlemskontingentet fremover bliver på 500 kr. + 10 kr. per medlem, og afregningen af dommeromkostninger (dommerhonorarer, transport og diæt) afregnes mod de deltagende hold for de dommerberettigede rækker der af TUA offentliggjorte rækker er navnepåsatte.

Næste forslag var kørselsgodtgørelse og diæt.  Efter en god debat, stillede Benløse Floorball Club et ændringsforslag om forhøjelse af taksten med 50 øre. Bestyrelsen valgte herefter at forhøje forslaget fra Benløse yderligere, således at forslaget hed statens takst i kørselsgodtgørelsens og diæt på 70 kr. efter 5 timer væk fra hjemmet. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

Skælskør Eagles Floorball motiverede dernæst deres forslag for at en målmand i samme kamp må bruges som markspiller. Forslaget blev vedtaget, således at det gælder for rækker med ikke effektiv spilletid. Derudover blev der tilføjet et ’kun’ til TR 3.3, ’Det er dog tilladt for en spiller at spille to kampe i samme spillerunde forudsat, at denne kun optræder som målmand i den ene kamp og markspiller i den anden kamp. ’

Under eventuelt fremlagde bestyrelsen et oplæg omkring eliteøkonomien og ønskede forsamlingens input til fordelingen af midler hertil. Det medførte en god snak, hvor snakken bliver taget med videre i det fremadrettet strategiarbejde for Floorball Danmark.

Dirigenten takkede herefter for et godt og langt årsmøde, med gode diskussioner undervejs.