Status for Bevæg dig for livet i 2016

Siden 2015 er medlemstallet steget med 7,5 procent i Floorball Danmark (FD), mens antallet af foreninger er steget med 20 procent. Det er det første bevis på visionsprojektets tiltag.

Hvor er vi nu?

År 2016 har også været et spændende år, hvor mange nye foreninger har startet floorball op. Blandt de 40 nye foreninger er de fleste flerstrengede DGI-foreninger, der har vist interesse og nysgerrighed for at prøve floorball af. Nye og velfungerende floorball foreninger er, ifølge Floorball Danmarks formand Thorbjørn Ovedal, en af nøglerne til at forløse floorballsportens potentiale i Danmark.

– Vi håber, at de nye foreninger kan etablere sig som floorballforeninger med et stabilt antal medlemmer og skridt for skridt udvikle sig til velfungerende floorballforeninger. Kontinuitet, tålmodighed og løbende sparring med foreningerne er nøglebegreber i forhold til at sikre en succesfuld udviklingsrejse for floorball i Danmark.

Grundmodellen

Tilfredsheden med både det strategiske og det operative projektsamarbejde med DGI er stor hos Floorball Danmark.

– I 2016 har vi fokuseret på at få flere DGI-landsdele med i projektsamarbejdet – udover de fire DGI-landsdelsforeninger, der har været med fra projektets start i 2015. DGI Storkøbenhavn, DGI Sønderjylland, DGI Midtjylland og DGI Nordjylland har været med i begge år. I 2016 har vi givet os selv mulighed for at involvere yderligere to DGI-landsdelsforeninger. Omprioriteringer i projektbudgettet har gjort det muligt, at DGI Midt- og Vestsjælland (marts 2016) og DGI Østjylland (oktober 2016) ligeledes er kommet med på projektholdet med en halvtidsstilling hver ligesom de øvrige fire landsdele. Det skaber forventninger til vores mobilisering, udtaler Floorball Danmarks Sekretariatschef Nils-Ola Nilsson.

Grundmodellen er bygget op med Floorball Danmark som den strategisk ledende part med floorballfagligt udviklingsansvar og DGI-landsdelsforeningerne med fokus på deres kompetencer omkring foreningsudvikling med stærke lokale netværk i forhold til idrætsudvikling. I den sammensætning har Floorball Danmark fundet en rigtigt god udviklingskombination til gavn for medlemsforeningerne. ”Derudover mærker vi også en rigtig god opbakning fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) omkring den langsigtede udviklingsrejse, vi har påbegyndt. Vi er stolte at være med i den første bølge af Bevæg dig for livet” tilføjer Nils-Ola Nilsson.

Fokus på indsatser

Hele Floorball Danmarks vækstambition koncentrerer sig omkring tre store indsatsområder: MotionsFloorball (3 mod 3, i alle livsfaser, fra børn, ungdom/teen, til voksne og seniorer 60+), SkoleFloorball og FamilieFloorball.

Det hele handler ikke kun om nye foreninger. Der er i projektet blandt de etablerede floorball foreninger udpeget lidt mere end 30 spydspidsforeninger fordelt på hele landet. Spydspidsforeningerne udgør projektets lokomotiv, og skal agere rollemodeller og sparringspartnere for øvrige foreninger og eksterne interessenter. Spydspidsforeningerne har efterhånden skabt en del erfaringer med projektets tre indsatsområder. Disse erfaringer skal fremadrettet bruges og synliggøres bedst muligt både som læring og inspiration til andre. Både formanden og sekretariatschefen er enige om, at Spydspidsforeningerne er en enorm bidragsyder, ressource og driver i forhold til Floorball Danmarks udvikling. Og det stykke arbejde og den dedikation, som lægges for dagen i foreningerne er ganske enkelt imponerende. De to konstaterer også, at spydspidforeningernes engagement har en afsmittende effekt på forbundets øvrige foreninger.

Synlighed og MotionsFloorball skal udbrede kendskabet – og forløse potentialet!

I forhold til de fremadrettede ambitioner omkring floorballs udbredelse og forløsning af sportens potentiale i Danmark.

– Det er utroligt vigtigt, at vi arbejder strategisk og struktureret indad i forhold til vores medlemsforeninger og de nærliggende medlemspotentialer – men også udad i det danske samfund, hvor det helt store vækstpotentiale findes. Her er særligt floorball som motionsidræt et interessant udgangspunkt. MotionsFloorball rummer en unik kobling af spilleglæde, intensitet og begrænsede tekniske forudsætninger, hvilket gør MotionsFloorball meget let tilgængelig, siger Thorbjørn Ovedal.

Derfor bliver fokusopgaven i 2017, sammen med de eksisterende og kommende spydspidsforeninger, at fortsætte arbejdet med at udbrede kendskabet til MotionsFloorball. Motionsfloorball er et af de mest sundheds – og fællesskabsfremmende holdspilsprodukter og en effektiv eksponering. Generel visualisering og fokus på etablering af gode samarbejdsrelationer ud i det danske samfund skal understøtte de interne interessenter (FD, DGI, DIF og medlemsforeningerne) i at sikre udbredelse og etablering af MotionsFloorball landet over. Forankringen skal sikres hos regionale og lokale idrætsaktører, interesseorganisationer og firmaer m.fl. og videre ud i deres netværk, hvor mange af de potentielle nye medlemmer, som floorballsporten satser på at tiltrække, findes.

For yderligere informationer kontakt:

Formand Sekretariatschef
Thorbjørn Ovedal Nils-Ola Nilsson
(+45) 42 23 31 70 (+45) 20 92 95 59