Opdatering: Retningslinjer Corona

Sundhedsmyndighederne har sænket forsamlingsforbuddet fra 100 til 50 personer i 18 kommuner frem til foreløbigt 22. september. Floorball Danmark har vendt situationen med DIF, og nedenstående følger DIF og sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

I kommuner hvor forsamlingsforbuddet er på 50 personer, må der maksimalt være 21 navne på holdkortet inkl. træner/holdledere/fys mv. Ved at sætte denne begrænsning, vil det stadig være muligt at afvikle kampene med 2 dommere + evt. observatør, 2 i sekretariatet og op til 3 frivillige til at sikrer afviklingen af kampene.

Da situationen ikke er beskrevet i turneringsreglementet, er det alene holdets opgave i de berørte kommuner, at sikrer, at der ikke er flere end 21 navne på holdkortet inkl. træner/holdledere/fys mv. Floorball Danmarks bestyrelse vil på mandag, diskutere eventuel mulighed for sanktion, hvis et hold ikke overholder denne begrænsning.

Tilskuere ordningen gælder stadig, således at der fortsat må være op til 500 personer tilskuere inkl. de 50 deltagere. Retningslinjerne for afviklingen af kampene kan ses her. https://floorball.dk/corona/protokol-for-afvikling-af-staevner-og-turnerings-og-pokalkampe/

Det betyder også, at har man forældre der kører til kamp, så vil disse være betragtende som tilskuere. Det er vigtigt at de sidder ned på tilskuerrækkerne under hele kampen.

Har i spørgsmål til ovenstående, er i velkommen til at kontakte mig på caps@floorball.dk eller tlf. 40 76 95 25.