Protokol for afvikling af stævner og turnerings -og pokalkampe

Floorball Danmark har – i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund – udarbejdet følgende retningslinjer til brug for afvikling af stævner og turnerings -og pokalkampe.

Reglerne bliver løbende opdateret efter DIFs og myndighedernes anbefalinger, og evt. lempelser vil blive implementeret, hvis de måtte komme.

Det er vitalt for vores sport, at vi kan vise, at vi kan drive vores aktiviteter på en forsvarlig måde og selvom der ikke umiddelbart findes et sæt for evt. sanktioner skal vi derfor understrege vigtigheden i at disse regler gennemgås med jeres hold og at ånden deri efterleves.

 Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

1)                         Isolation af personer med symptomer.

2)                         Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.

3)                         Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt. Både ved indgangen og ved dommerbordet.

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber eller hoste  – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

De generelle anbefalinger og råd for idrætten kan findes her:

https://www.dif.dk/corona-alt-om-corona 

Særligt omkring afvikling af turnerings -og pokalkampe

 • Der er forbud mod tilskuere til større sportsbegivenheder fra søndag den 19. december og foreløbigt frem til d. 16. januar 2022.
 • Holdene skal, hvis muligt, gå ind ad en indgang og ud ad en anden.
 • Omklædningsrum kan benyttes i det omfang det er muligt.
 • Hjemmeholdet sørger for at der er håndsprit ved dommerbordet
 • Hilsepligten efter kampen er midlertidigt afskaffet grundet Covid-19/coronavirus.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af kampe, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Kontaktflader som mål, bolde og udskiftningsbænke skal sprittes/vaskes af efter hver kamp.
 • Der skal så vidt muligt afholdes 1 meter afstand på udvisningsbænken.
 • Der skal så vidt muligt afholdes 1 meter afstand på udskiftningsbænken.
 • Under covid-19 er reglen om at skifte side og udskiftningsbokse i periodepausen og eventuelt sideskifte i 3.periode suspenderet.
 • Face-off klares hurtigst muligt uden at korrigere, da bolden ellers gives til ikke-fejlende hold.
 • I periodepauserne må kun det aktive hold opholde sig på banen.
 • Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.

Der gøres opmærksom på skærpede restriktioner til anfører og holdledelse:

 • Spiller skal ikke tillades at komme tæt på dommerne for at opponere – minimum 3 meter.
 • Al kommunikation foregår på behørig afstand til dommerne – minimum 3 meter.