Nyt om turnering og træning i vest.

Den muterede corona-virus i nordjyske minkbesætninger får nu konsekvenser i form af nye lokale restriktioner i de syv nordjyske kommuner Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Læsø, Vesthimmerland, Jammerbugt og Thisted.

De nye restriktioner betyder blandt andet, at alle indendørs idrætsfaciliteter i de syv kommuner lukkes ned, at indbyggere skal holde sig inden for kommunegrænserne, og at undtagelserne til forsamlingsforbuddet på 10 personer i forbindelse med børne- og ungeidrætten bortfalder.

Det betyder at

  • Alt træning hos de berørte klubber i de syv kommuner skal lukkes ned frem til og med 3. december.
  • Ungdoms -og ligakampe, hvor modparten er fra en de berørte klubber i de syv kommuner udskydes (De udskydes automatisk i MVP)
  • Alle lands -og regionsholdsaktiviteter i hele landet er lukket ned frem til februar.

Floorball Danmark og DIF støtter fuldt op om myndighedernes målrettede indsats for at inddæmme den nye variant – også selvom det er tungt for jer i forvejen hårdt prøvede frivillige og aktive floorball klubber.
Vi følger sammen med DIF løbende udviklingen. Har i spørgsmål til ovenstående , er i velkommen til kontakte mig på mail.