Nyt fra økonomiudvalget

Status på debitorer

Oprydningen er i fuld gang.

Vi bliver mødt med positiv tilgang fra næsten alle, selvom der er mange skyldige poster som er meget gamle.

Vi er ved at nærme os afslutningen på denne proces og en stor tak for godt samarbejde med debitorerne skal lyde herfra.

Halvårs balance med revideret budget 2018

På det årlige repræsentantskabsmøde lovede bestyrelsen at fremsende en balance pr.d.d., når hele perioden var gået igennem og alle konti afstemt.

Vi er nu færdige med et halvårsresultat inkl. Revideret budget for 2018. Resultatet kan ses her:  Halvårsregnskab og budget 2018

Vi kommer igennem året med et mindre overskud, men det er bestemt ikke tilfredsstillende. Vi har en stor negativ egenkapital, der skal vendes til positiv egenkapital, inden for en relativ kort årrække.

Det kommer vi til at kigge mere på efter sommerferien og det vil helt sikkert påvirke budgettet for 2019 og fremefter.

Budget 2019

Budget for 2019 er så småt startet op.

Vi går alle på ferie nu, så det arbejde fortsætter i august måned.

Målet er fremadrettet at arbejde med 2 års budgetter, da bl.a landsholdene rammer lidt skævt.

Det vil give et mere retvisende billede.

Mere om det efter sommerferien.

På vegne af økonomiudvalget,

Lasse Ravn

Økonomiansvarlig