Konstituering af Floorball Danmarks udvalg

På første bestyrelsesmøde d. 13. juni efter årsmødet, har bestyrelsen konstitueret sig som følgende.

Formand for Turneringsudvalget: Esben Staun Larsen

Formand for Dommerudvalget: Kasper Bagnkop

Formand for Landsholdsudvalget (Eliteudvalg): Flemming Jensen

Formand for Udviklings- og breddeudvalget: Ronni Back

Formand for nyoprettet Pigeudvalg: Jacob Bjørnsholm Madsen.

Hvert af ovenstående udvalg,udarbejder et kommissorium for udvalgets arbejde, således det kan tiltrække nye udvalgsmedlemmer, samt definere en retning for udvalget og dets arbejde. Folk med interesse i et af ovenstående udvalg, er velkommen til at tage fat på en af ovenstående udvalgsformænd.

Bestyrelsen vedtog desuden sin forretningsorden, der kan læses her: https://floorball.dk/wp-content/uploads/2018/06/Forretningsorden-2018.pdf

Det samlede referat fra bestyrelsesmødet kan læses her: https://floorball.dk/wp-content/uploads/2018/06/Referat_13.06.2018.pdf