Nyt fra Floorball Danmark

Floorball Danmarks bestyrelse har hen over den sidste måned arbejdet med en række strategiske tiltag der skal styrke floorball i Danmark her og nu og på lang sigt.

Carsten N. Provstgaard ny sekretariatschef

Siden Per Stærk Larsen valgte at opsige sin stilling, har Carsten fungeret som sekretariatets daglige leder. Carsten har siden hen valgt at ansøge den ledige stilling, og var sammen med to øvrige meget kvalificerede kandidater i spil til stillingen. Det har været en enig bestyrelse som har valgt at ansætte Carsten. Carsten har de kompetencer bestyrelsen mener det kræver for at fortsætte udviklingen af Floorball Danmark og har derudover et indgående kendskab til forbundets situation og strategi.
Carsten starter 1/3-20 og vil frem til sin ansættelse forsætte som formand. Fra 1/3 og frem til årsmødet i maj, vil Finn Lystrup indtræde i bestyrelsen og være konstitueret formand for Floorball Danmark.

Turneringen flytter til Idrættens Kompetence Center (IKC).

Allerede i dag håndteres Floorball Danmarks økonomi af IKC med stor succes, og grundet et ønske om at styrke Danmarksturneringen på sigt, har bestyrelsen valgt at flytte turneringen til IKC fra sæsonen 2020/2021. Det gøres for at sikre en fleksibel drift og at sekretariatet bliver et udviklings -og kompetencecenter.
Det betyder at IKC fra næste sæson kommer til at tage sig af alt vedr. turnering og dommere. Ovenstående betyder desværre også at vi må sige farvel til Steffen Aagaard, da stillingen som turneringschef nedlægges pr. 31/7-2020.

Organisering.

Stinne Jørgensen vil pr. 1. februar 2020 overtage ansvaret for eliteområdet i Floorball Danmarks bestyrelse og indtræder som ordinært medlem. Stinne kommer til at samarbejde med Cecilia Di Nardo, der pr. 1. februar er ansat som sportskonsulent. Cecilia overtager efter Nikolai Richelsen, der har valgt at flytte til Jylland og dermed har opsagt sin stilling hos Floorball Danmark.
Camilla Faber Andersen har før jul ligeledes valgt at opsige sin stilling som projektmedarbejder i Bevæg dig for livet, og Floorball Danmark søger efter egnede kandidater der kan starte hurtigst muligt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Floorball Danmark