Kampflytninger ved ekstreme vejrsituationer

I den kommende weekend har meteorologerne for store dele af landet varslet større snemængder.

I den forbindelse skal gøres opmærksom på reglerne for kampflytninger, hvor det er meldingerne i de lokale politikredse, som er gældende for at have hjemmel til at melde afbud til kampene.

Der henvises til Turneringsreglementets § 4.9, stk. 5, Force Majeure, hvor der står følgende:
“I tilfælde af ekstreme vejrsituationer, herunder kraftigt snefald eller storme, er det altid den lokale politikreds udmeldinger for det pågældende område der er gældende.
Hvis den lokale politikreds for den arrangerende forening eller den lokale politikreds for den gæstende forening, eller en politikreds for et område, som kørslen til kampen naturligt må anses for at gå igennem, fraråder al unødvendig udkørsel, så kan kampen flyttes.”

Det er naturligvis stadig muligt at aftale kampflytninger begge hold i mellem, dog ved kampe efter d. 1. februar skal der forinden foreligge nyt kamptidspunkt og godkendelse forinden af forbundet.