Hvilken alder skal børn og unge have, før de må spille med i seniorsammenhæng?

Bestyrelsens svar på den debat, der har været omkring unges deltagelse i senioridræt. For spørgsmål eller kommentarer kontakt Steen Houman, Formand for Floorball Danmark, på sh@floorball.dk 

Hvornår skal børn og unge spille med senior?

Det er et spørgsmål, som mange har en holdning til. Det helt afgørende er, at enhver sport ikke skal beslutte på baggrund af ’synsninger’, men på baggrund af fakta.

DIF har nogle helt klare anbefalinger, og dem brugte Floorball Danmark på seneste struktur- og budgetmøde, til at tilpasse forbundets regler for unge idrætsudøvere.

Det står et hvert forbund frit, at sætte rammerne for netop deres sport, men der er tre gode grunde, som danner grundlag for beslutningen af aldersgrænsen, for unges deltagelse i senioridrætten.

  • DIF
  • Team Danmark
  • Data fra undersøgelser

Den største økonomiske sponsor i Floorball Danmark er DIF.

Hos Floorball Danmark får vi støtte via strategispor, som aftales mellem DIF og Floorball Danmark. Her går DIF-konsulenten det enkelte forbund på klingen, og der bliver set på, hvordan er forbundets ageren er i forhold til de værdier man har i DIF.

Skal Floorball Danmark stå stærkt, og modtage den støtte der søges om, skal vi som forbund efterleve DIF’s værdier og guidelines.

Floorball Danmark kan også søge støtte hos DIF i deres konkrete puljer, og her bliver et forbund ligeså vurderet på, om der leves op til DIF’s værdier.

Når Floorball Danmark skal sende en ansøgning afsted på 3 mio., som er lige på trapperne, ja så kan man fundere over, i hvor høj grad Floorball Danmark lever op til disse krav.

Floorball har aldrig været en del af Team Danmark. I den kommende støtteperiode 2021-24 er Floorball Danmark heller ikke med. Dog er Floorball Danmark begyndt at have en dialog med Team Danmark, en dialog, som ikke har eksisteret tidligere, hvilket vi ser som en meget positiv udvikling.

Som sport lever Floorball Danmark op til Team Danmarks resultatkrav om, at blive verdensklasseforbund på herresiden, men falder desværre på sportens internationale udbredelse, samt niveau på klubregi.

Som forbund, skal vi efterleve Team Danmarks ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept), hvis Floorball Danmark vil gøre sig forhåbninger om at få støttekroner.

Team Danmark besidder en stor viden om talentudvikling, og deres ATK er guidelines for, hvordan talenter bedst udvikles.  Inddelingen ses i skemaet nedenfor.

ATK er bygget op i forskellige niveauer:

Niveau Piger Drenge
Aktiv start 0-6 år 0-6 år
Fundamentale 6-8 år 6-9 år
Lære at træne 8-11 år 9-12 år
Træne at træne 11-15 år 12-16 år
Træne for at konkurrere 15-21 år 16-23 år
Træne for at vinde 18+ 19+

Team Danmarks har ligeså et værdisæt der er bygget op om ATK. Det er baseret på international forskning.

Floorball Danmarks ATK er netop udgivet og kan findes på forbundets hjemmeside www.floorball.dk/ATK

Skal Floorball Danmark lave regler, der går stik imod Team Danmarks anbefalinger?

Skeler vi til, hvad undersøgelser herhjemme viser om fastholdelse og udvikling af piger, så vil pigerne være sammen med andre på deres egen alder. At sætte 13-14 årige piger sammen med spillere, som er væsentlig ældre, vil det være at gå stik imod alle anbefalinger og undersøgelser.

Der vil ofte være enkelte eksempler, der viser noget andet end undersøgelser. Men ser vi i retningen af den forskning, som afdækker fastholdelse og talentudvikling, så skal Floorball Danmark efterleve ’best practise’, og ikke lade det enkelte eksempel definere retningslinjerne.

I sidste uge afholdte DGI et webinar om fastholdelse af unge piger i sport. Undersøgelsen viste hvad der for pigerne er vigtigst, for at motiveres:

  • At træne og blive bedre, det er hvad pigerne vægter højest
  • Konkurrence scorede meget lavt
  • Piger i alderen 16-19 år stopper i stor stil på tværs af sportsgrene, da der bliver stillet krav til dem fra mange sider i form af skole, familie, kærester og sport

Som sport og forbund skal vi træffe de rigtige valg for at fastholde pigerne i sporten. Det gør vi bedst ved at tilpasse vores regelsæt til det, som forskning viser, og ikke ved at lade ’synsninger’ og det enkelte eksempel råde. I sidste ende er det klubberne der bestemmer regelsættet i Floorball Danmark. Bestyrelsen er valgt til at varetage udviklingen af Floorball i Danmark.

Den nuværende bestyrelse i Floorball Danmark vil altid arbejde for at lade viden råde, når forbundets regler skal udvikles. Den nuværende bestyrelse i Floorball Danmark, vil altid arbejde for, at forbundet står bedst muligt i forhold til øvrige samarbejdspartnere, for at floorballsporten udvikles bedst muligt.