Her er de nye spilleregler fra næste sæson

Det internationale floorballforbund (IFF) opdaterer hvert fjerde år spillereglerne. Det sker i år, hvorfor de nye regler er gældende fra den kommende sæson. Her opsummeres de vigtigste ændringer for spillerne.

Fra kommende sæson 2018/19 gælder nye spilleregler, der er blevet opdateret af IFF. Alle dommere er i øjeblikket ved at opdatere sig med ændringerne, således de er godkendte til at dømme efter de nye regler til sæsonstart. De mest markante ændringer omhandler straffeslag, spil med hovedet og forsinkelse af spillet.

Straffeslag og udvisninger
Spilleren, der tager straffeslaget, må røre bolden et ubegrænset antal gange og skal være i en fortsat fremadgående bevægelse mod målet. Det betyder, at det ikke er tilladt, at både spilleren og bolden stopper helt op eller ændrer retning væk fra målet på samme tid (§ 504). I modsætning til tidligere regelsæt må bolden altså gerne stoppes eller trækkes tilbage under udførelsen, så længe spilleren fortsat er i fremdrift.

Samtidigt gives der ikke længere en 2 minutters udvisning, når der dømmes straffeslag. Tidligere trådte udvisningen i kraft, hvis der ikke blev scoret på straffeslaget – fremover vil dette altså ikke være gældende, da udvisningsreglen om at forårsage straffeslag forsvinder (§ 508,1).

Hvis der dømmes et afventende straffeslag, og der dermed stadig er en oplagt målchance til stede, skal alle frislag begået af det fejlende hold føre til en udvisning for gentagne forseelser. Alle udvisninger skal afsones af den spiller, der har begået dem (§ 509).

Spil med hovedet giver ikke længere udvisning
Der gives ikke længere en 2 minutters udvisning, hvis en spiller benytter hovedet til at stoppe eller spille bolden (§ 605,15). Sker dette, tildeles det andet hold i stedet et frislag (§ 507,22).

Forsinkelse af spillet
En ny regel, som er kommet med i de nye opdateringer, omhandler et holds forsinkelse af spillet. Dette omfatter, at et hold systematisk forsinker spillet ved at spille passivt bag eget mål. Dommerne skal i disse tilfælde, så vidt muligt, advare om dette, inden det andet hold tildeles et frislag (§ 507,21).

Det nye spilleregelsæt er blevet opdateret på hjemmesiden.

Spilleregler (pdf)

Ny vejledning til kampprotokol

I forbindelse med de nye regler, sker der ændringer i udvisningskoderne. Det drejer sig nemlig om kode 215, der ikke længere omhandler spil med hovedet og 222, der ændres fra ‘Forårsage straffeslag’ til ‘Gentagne forseelser’.

Vejledningen til kampprotokollen er blevet opdateret, hvilket klubberne skal være opmærksomme på. Samtidigt har Floorball Danmark ændret i kampprotokollerne, så både vejledningen og selve protokollen kan hentes separat som pdf’er under download.

Info til dommerne

Har man som dommer ikke modtaget en mail med link til regelopdateringstesten, skal man henvende sig til Kristine Schwenningsen (ks@floorball.dk). Deadline for besvarelse af den digitale test er nemlig den 31. maj 2018.