Fremtidens idræt for børn og unge

DIF har modtaget en fondsbevilling på 85 millioner kroner til at arbejde med en ny og ambitiøs børn- og unge indsats. Mange af midlerne skal gå til at ansætte personer ude i klubberne, til at arbejde med dette område. Så for den enkelte klub, er der gode muligheder for at kunne arbejde på området. En ansat vil typisk skulle dele sig mellem to klubber.

Der er dog kun cirka 70 klubber, der kan få glæde af timer til dette, og her er det DIF der i sidste ende beslutter, hvilke klubber der kan være en del af indsatsen.

Fra Floorball Danmarks side, skal der anmodes om at interesserede klubber melder ind om de er interesserede i at være en del af dette.

De elementer som en klub skal være opmærksom på, hvis de gerne vil med i puljen over klubber der kan få støtte, er:

  • Klubben skal som udgangspunkt have et etableret børne- og unge arbejde
  • Klubben skal have en hvis størrelse (Floorball Danmark anbefaler 90 medlemmer i klubben)
  • Klubben må ikke have en ansat der allerede arbejde med dette

For DIF er meldingen, at det er klubber med potentiale de kunne være interesserede i frem for meget velfungerende klubber.

Såfremt din klub gerne vil være med i den pulje, som Floorball Danmark videregiver til DIF, skal klubben sende en mail til info@floorball.dk senest d. 1. april.

Detaljer om projektet kan læses på dette link https://www.dif.dk/nyheder/2023/01/efter-fondsbevilling-her-er-maalene-for-ny-ambitioes-boerne-og-ungeindsats