Floorball Danmarks Turneringsudvalg søger nye medlemmer

Kunne du tænke dig at være med til at forme rammerne om fremtidens floorballturnering, så er det nu du skal slå til.

Floorball Danmarks Turneringsudvalg (TU) søger nye medlemmer, som sammen med resten af udvalget vil sætte rammer og træffe politiske beslutninger omkring Floorball Danmarks turneringer.

I TU, så har vi senest haft nedsat en arbejdsgruppe, hvis mål var at udarbejde en langsigtet plan for turneringsstrukturen med henblik på at få flere hold med i Danmarksturneringen.  Derudover har vi afholdt forskellige dialogmøder med klubber, for at få deres stemme med ind i beslutninger om en fremtidig struktur.

Derudover har TU følgende opgaver:

  • Gennemgang og opdatering af turneringsreglementet hvis nødvendigt.
  • Behandling af indberetninger fra dommere, klubber etc.
  • Indstilling til opdatering af bøderegulativet.
  • Behandle indkomne dispensationsansøgninger, samt at sætte retningslinjer for disse.

Der vil løbende komme ad hoc-opgaver, som vil blive drøftet/afgjort per mail. Nogle beslutninger kan kræve et opkald, hvorfor man også må forvente et opkald fra TU’s formand fra tid til anden, såfremt det ikke kan vente til næstkommende møde.

TU holder møde hver anden måned, som forgår online via Teams.

Lyder dette som noget for dig eller er du interesseret i at vide mere, så er du velkommen til at kontakte
formand for Turneringsudvalget Carina Becker på mail cabe@floorball.dk eller tlf. 20228209 eller
turneringsadministrator Nicolai Schmidt på mail turnering@floorball.dk eller tlf.  31399598.

Vi ser frem til at høre fra dig.