Floorball Danmark indfører uddannelseskrav for forbundstrænere

Fra den 1. januar 2017 indfører Floorball Danmark uddannelseskrav for alle forbundsansatte trænere, hvilket gælder lands- og talenttrænere. Kravene skal sikre bedre trænere og dermed højne det sportslige niveau for spillere, der deltager i forbundsregi.

Det sidste års tid har Floorball Danmark arbejdet med at kompetenceudvikle vores trænere internt i forbundet for at sikre en kontinuerlig udvikling. De gælder de trænere, der driver forbundets aktiviteter – således har en række landstrænere og talenttrænere gennemgået et kompetenceudviklingsprogram i det seneste års tid. Det er nu blevet besluttet, at det fremover skal være et krav for alle trænere i forbundsregi at opfylde uddannelseskravene.

Der er taget udgangspunkt i de anbefalinger, som Team Danmark er kommet med i forhold til at bygge videre på den positive sportslige udvikling, som vores landshold har haft de seneste år. Det er vores ambition også at få løftet fagligheden hos ligatrænerne, der til dagligt arbejder med spillerne i foreningerne, da det er her spillerne udvikles.

Uddannelseskrav er det første skridt i den sportslige udvikling

Uddannelseskravene er det første skridt i retning mod en mere strategisk sportslig udvikling, der skal bidrage til at sikre en større faglighed hos vores trænere internt i forbundet. For at opnå en større faglighed hos trænere, der arbejder med spillerne i forbundsregi, så er det helt afgørende, at kompetenceniveauet løftes. Uddannelseskravene skal være med til at sikre, at Floorball Danmark fremadrettet kan udvikle de dygtigste spillere til et endnu højere niveau.

– I bestyrelsen er vi rigtig tilfredse med, at Floorball Danmark går forrest og får udformet nogle retningslinjer for udviklingen af vores trænere. Vi skal som forbund i denne sammenhæng gå forrest i arbejdet for at få så dygtige trænere i sporten som overhovedet muligt. Vi håber, at vores trænere kan være medvirkende til at inspirere andre trænere til også at ville udvikle sig, så vi sammen kan få løftet dansk floorball videre, udtaler formand Thorbjørn Ovedal.

Nye trænere skal kompetenceløftes

Ved ansættelse som ny træner i Floorball Danmark uden de efterspurgte kvalifikationer, har træneren et år efter sin ansættelse til at opkvalificere sig til DIF 2 niveau. Således kan man godt blive ansat i Floorball Danmark uden at kunne efterleve kvalifikationskravene ved ansættelsesstart.

– Da uddannelseskravene er helt nye, vil der naturligt være en overgangsfase for såvel eksisterende trænere samt nye trænere i forhold til at få kompetenceløftet dem til DIF 2-niveau, udtaler sportskonsulent Frederik Bloch.

Uddannelseskravene for de forbundsansatte trænere

Træner 1

  • DIF 1 uddannelse 22,5 timer (erfarne trænere kan få merit for DIF 1)
  • 25 timers floorballspecifik kompetenceudvikling/uddannelse fra Danmark og Sverige

Træner 2

  • DIF 2 uddannelse 60,5 timer
  • 25 timers floorballspecifik kompetenceudvikling/uddannelse fra Danmark og Sverige

Med de nye uddannelseskrav, vil de forbundsansatte trænere i Floorball Danmark have 130,5 timers uddannelse. Fordelingen af uddannelsestimer er i overensstemmelse med DIF’s generelle retningslinjer for uddannelse, hvilket betyder, at trænerne på sigt kan fortsætte på diplomtrænerniveau. DIF 2 vil fungere som minimumskrav for talenttrænere og assistenttrænere, mens der fra 2019 indstilles til, at landstrænerne uddannes på diplomtrænerniveau.