Deltagelse i Ungdomsturneringen – Foråret 2023

Kære floorball foreninger med deltagelse i ungdomsturneringen

Tak for en masse gode fights og fair play i løbet af efterårets turnering. Husk at I stadig har mulighed for tilmelde ekstra hold til foråret.

For storbane-hold gælder: Har I haft et hold tilmeldt I efteråret vil de automatisk gå videre til forårets turnering, hvor man vil blive delt op i rækker baseret på resultater fra efteråret. Her vil nye hold vil blive tilmeldt laveste række.

For mellembane-hold gælder: At holdene vil blive inddelt efter geografi, så der kommer mindst mulig kørsel.

Der kan tilmeldes i følgende rækker:

Mellembane:
Drenge: U9, U11, U13
Piger: U9, U11, U13

Storbane:
Drenge: U13 & U15
Piger: U13 & U15

Skriv en mail til turnering@floorball.dk med følgende oplysninger:
– Klub
– Køn
– Aldersrække
– Antal hold pr. række
– Kontaktperson: Mail og telefonnr.

Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 13. december 2022 kl. 23.59.

Evaluering af efterårets ungdomsturnering

Vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer omkring Floorball Danmarks turneringsprodukt, og derfor vil vi gerne høre jeres oplevelser med ungdomsturneringen i efteråret. Vi har sat os for at ville snakke med alle deltagende klubber, og man kan derfor forvente et opkald fra Børn & Unge konsulent Grete Fink eller Konstitueret Sekretariatschef Carl-Emil Clausen i morgen fredag d. 9. december eller mandag d. 12. december.

Vi glæder os til at snakke med jer og til at se jer på banen igen i 2023!