Corona – Hvilke retningslinjer gælder?

En ny sæson står for døren, og forhåbentlig også en sæson, hvor vi kan spille en masse floorball, uden en ufrivillig pause.
De fleste restriktioner er også ophørt og retningslinjer er ganske klare.

Indendørs idræt:

  • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper og alle idrætsgrene.
  • Der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
  • Der er ikke krav om fremvisning af coronapas i foreningsregi.

Vi råder stadig foreningerne til, at der er håndsprit tilgængelig i hallen, og at man til enhver tid følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Protokol for afvikling af stævner og turnerings -og pokalkampe

Protokollen er opdateret og kan læses her. https://fddkprod.wpengine.com/corona/protokol-for-afvikling-af-staevner-og-turnerings-og-pokalkampe/

Det fastholdelse fortsat, at hilsepligten er midlertidig suspenderet og der ikke foretages sideskift i periodepauserne.

Retningslinjer for flytning eller aflysning af kampe grundet covid-19, følger fortsat disse;

  • Floorball Danmark vil følge myndighedernes retningslinjer i forbindelse med om kampe skal udsættes. Det betyder, at kampe kun vil blive udsat hvis myndighedernes retningslinjer kræver dette, f.eks. hvis hallen er lukket eller f.eks. hvis myndighederne har lavet rejserestriktioner der betyder at to hold ikke kan mødes.
  • Hvis minimum 5 spillere fra et hold er i karantæne i forbindelse med COVID19 efter krav fra myndighederne vil et holds kampe ligeledes blive udsat. En klub skal i givet fald indsende dokumentation for myndighedernes karantænekrav.
  • Hvis forsamlingsforbuddet i en gældende kommune falder til under 50, vil kampen blive udsat.
  • Såfremt der opstår hændelser i forbindelse med COVID19 som ikke er beskrevet, vil turneringsadministrationen i samarbejde med formanden for turneringsudvalget træffe afgørelse om eventuel udsættelse af kampe.
  • Kampe der eventuelt udsættes i forbindelse med COVID19 skal være planlagt senest 14 dage efter den oprindeligt planlagte spilledato, og kampen skal være afviklet senest 6 uger efter den oprindeligt planlagte spilledato.
  • Hvis to hold ikke kan blive enige om at fastsætte en dato for en udsat kamp inden for 14 dages fristen, så vil Turneringsudvalget fastsætte en ny kampdato.
  • Er en kamp gået i gang, og der i området kommer nye retningslinjer, der ville have medført en aflysning, skal kampen færdigspilles.

Kan man melde afbud hvis man skal spille kamp i et område med lokalt Corona udbrud?

Såfremt myndighederne fraråder alle rejser til et område betragtes dette som gyldig grund til afbud til en kamp. Derimod betragtes det ikke som gyldig grund hvis anbefalingen er at ”kun nødvendige rejser”

At spillerne føler sig utrygge ved at rejse til et givent område er ikke gyldig grund til afbud.

COVID-19 AFBUD TIL KAMP

Turnering@floorball.dk og modstander kontaktes skriftligt.

Hvis det er senere end 72 timer før kampen, skrives og ringes der til modstanderen og turneringslederen på 43 26 25 91.

Det er klubbens ansvar at få kontakt til modstander, dommer og turneringsleder så ingen møder forgæves op til en kamp.