Ændringer i ungdomsturneringen sæson 2021/2022

Den seneste månedstid har ungdomsturneringen fyldt rigtig meget; fra pulje inddelinger til fastsættelse af kampe. Derfor blev det på struktur- og budgetmødet den 13. november 2021 besluttet at oprette en arbejdsgruppe hvis formål var at se på hvordan vi kan strukturere ungdomsturneringen på en måde flest mulige vil være glade for.

Med udgangspunkt i et forslag fra Floorball Danmark er gruppen kommet frem til følgende ændringer for sæsonen 2021/2022:

U11, U13 og U15 mellembane

Vil fortsat afvikles som stævneform, som vi kender det i dag, med 3 turneringer i sæsonen, med mulighed for at tilmelde nye hold undervejs.

Floorball Danmark ønsker at ”booke” haltider for resten af sæsonen, og vil derfor allerede i december blokere for stævnedage i foråret.

Mellembanerækkerne skal ses som et tilbud til nye hold, som måske ikke har nok spillere til at stille på stor bane, eller for klubber, som ikke synes at de er klar til at spille på stor bane endnu.

På mellembane er der også plads til etablerede hold, der ikke ønsker at spille på stor bane.

U13 stor bane.

Resten af sæsonen afvikles som én forårssæson. Der vil blive dannet puljer i de forskellige rækker efter følgende model:

 Øst pige

  • Pulje med 3 hold spiller fire indbyrdes opgør. Det giver 8 kampe i foråret.

 Øst drenge

  • Pulje A & B lægges sammen til en pulje med 7 hold, hvor der spilles én hjemme og én udebanekamp. Det giver 12 kampe i foråret.
  • Pulje C & D lægges sammen til en pulje med 6 hold, hvor der spilles én hjemme og én udebanekamp. Det giver 10 kampe i foråret.

Vest drenge

  • Pulje A & B lægges sammen til en pulje med 7 hold, hvor der spilles én hjemme og én udebanekamp. Det giver 12 kampe i foråret.
  • Pulje C & D lægges sammen til en pulje med 6 hold, hvor der spilles én hjemme og én udebanekamp. Det giver 10 kampe i foråret.

U15 stor bane

Resten af sæsonen afvikles som én forårssæson. Der vil blive dannet puljer i de forskellige rækker efter følgende model:

 Øst pige

  • Pulje med 4 hold spiller tre indbyrdes opgør. Det giver 9 kampe i foråret.

 Øst drenge

  • Pulje A & toppen af pulje B lægges sammen til én pulje med 6 hold, hvor der spilles én hjemme og én udebanekamp. Det giver 10 kampe i foråret.
  • Bunden af pulje B og pulje C lægges sammen til én pulje med 6 hold, hvor der spilles én hjemme og én udebanekamp. Det giver 10 kampe i foråret.

 Vest drenge

  • Pulje A & toppen af pulje B lægges sammen til én pulje med 5 hold, hvor der spilles tre indbyrdes opgør. Det giver 12 kampe i foråret.
  • Bunden af pulje B og pulje C lægges sammen til én pulje med 4 hold, hvor der spilles tre indbyrdes opgør. Det giver 9 kampe i foråret.

Fælles U13 og U15 Stor bane

Forårssæsonen vil starte op i weekenden 8.-9. januar 2022.

 

Det betyder også at den nuværende runde 2 på stor bane bliver aflyst. De kampe, der allerede er fastlagt fra runde 2, kan man vælge at afvikle som træningskampe i løbet af december.

Kampe fastsat efter den 8.-9. januar vil blive aflyst og erstattet af kampe i forårsturneringen.

I forhold til inddeling af puljer vil vi vende tilbage hurtigst muligt, da der stadig arbejdes på en puljeinddeling.

 

Ungdomsturneringen fra sæson 2022/2023

Arbejdsgruppen vil mødes igen i løbet af december og kigge på et ændringsforslag til sæsonen 2022/23.