Ændring i Dommerudvalgets konstituering

Dommerudvalget har dd. foretaget en midlertidig ændring af konstitueringen.

Efter ønske fra Adam Kristoffersen afgiver han formandsposten til Ole Peltola.

Den midlertidige ændring er foretaget efter aftale med Floorball Danmarks formand Carsten Nymand Provstgaard. I samme omgang udtræder Adam Kristoffersen af Floorball Danmarks bestyrelse, og bestyrelsen vil frem mod årsmødet lede efter egnede kandidater til at udfylde rollen efter Adam.

Der er ikke sket andre ændringer i forhold til udvalgsmedlemmernes ansvarsområder i udvalget.

Dommerudvalget