Ændring i administrationen af turneringen

Administrationen af Danmarksturneringen og Pokalturneringen, har siden starten af 2020 været håndteret af Idrættens Kompetence Center (IKC).
Formålet med udlicitering var at sikre en højre fleksibilitet og udnytte viden på tværs af forbund i driften af turneringen, samt at flytte fokus fra drift til udvikling på sekretariatet.

Udliciteringen har løbende været evalueret af Floorball Danmark, og processer er løbende undervejs blevet forbedret og dokumenteret. I evalueringen har det dog længe stået på, at der har været mangler i administrationen og i den kvalitet Floorball Danmark ønsker.
Det har blandet andet betydet, at sekretariatet løbende har skullet allokere ressourcer til at sikre at driften af turneringen var som den skulle, hvilket var modsat intentionen.

På den baggrund har Floorball Danmarks bestyrelse på seneste bestyrelsesmøde drøftet sagen og i fuld enighed besluttet at hjemtage administrationen af turneringen til sekretariatet.
Der vil derfor snarest blive slået en stilling op til en administrativ medarbejder på fuldtid, der blandt andet får til rolle at koordinere og administrere turneringen.
Alle henvendelser vedrørende turneringen skal fortsat sendes til turnering@floorball.dk og IKC vil i overgangsperioden besvarer jeres henvendelser.

For at styrke dommerpåsætningen og udviklingen af dommerne, vil der søges efter en timelønnet dommerpåsætter i hhv. øst og vest, der får til opgave at påsætte navnepåsatte dommere, samt administrere påsætning af dommerudviklingen. I overgangsfasen vil påsætningen af dommerne varetages af dommerudvalget, som kan træffes på floorballdommer@floorball.dk

For spørgsmål kan der rettes henvendelse til formand for Floorball Danmark, Steen Houman på sh@floorball.dk