Årsmøde 2018 blev afviklet i weekenden

24 medlemsforeninger mødte lørdag eftermiddag op til Årsmøde 2018 i Middelfart. Her blev der stillet en række forslag fra både Floorball Danmarks bestyrelse, TU og medlemsforeninger.

Det endelige referat fra Repræsentantskabets Årsmøde 2018 er under behandling og vil blive offentliggjort, når det er endeligt klart. Herunder opsummeres lørdagens behandlede forslag.

Se dagsorden for Årsmøde 2018

Fastsættelse af medlemskontingent

På nuværende tidspunkt har forbundet et lån hos DIF på ca. kr. 500.000, samt en mellemregningskonto på ca. samme beløb. Floorball Danmarks nuværende bestyrelse kan derfor ikke foretage økonomiske dispositioner uden, at disse skal godkendes af DIF. Forbundet er dermed de facto under økonomisk administration.

Helt enkelt skal forbundet i løbet af kort tid tilføres likvid kapital, således at mellemregningen med DIF kan afvikles. Der er et åbenlyst behov for, at forbundets løbende indtægter hæves. Dette skal dog ske samtidig med en omkostningsreduktion. Derfor har den nuværende bestyrelse fremsat forslag om ændring i kontingentstrukturen.

Forslag 1
Medlemmer indberettes pr. december og betaling falder april måneden efter. Indberetning via CFR. Vedtaget

Forslag 2se bilag
Kontingent 50,- kr. pr. medlem om året. Gældende fra 31.12. Betaling falder i april året efter. Min. pris 500,- kr pr. forening. Vedtaget

Behandling af indkomne forslag

A (Bestyrelsen)se bilag
Forbundets likviditet øges med en engangsindbetaling fra forbundets medlemsforeninger. Vedtaget

B (Vanløse Floorball)se bilag
1) Ændring af § 2.5 vedr. kontingentopkrævning i forhold til foreningsstørrelse.
2) Forslag til ny § 2.6 vedr. oprettelse af et medlemslicenssystem. Trukket

C (Hvidovre Attack FC)se bilag
1) Nedsættelse af en turneringskommission, som skal have til opgave at udvikle Danmarksturneringen på alle niveauer. Trukket
2) Ændring § 1.3, hvor kampe i rækker, der ikke afvikles med effektiv spilletid, skal gå fra 10 til 5 minutters periodepauser. Trukket
3) Forslag til ny § 2.xx, som omhandler slutspil for Old boys/girl. Trukket

D (Århus FK)se bilag
Ændring § 8.11 vedr. aktindsigt i sager, der ankes fra Turneringsudvalget til Appeludvalget. Vedtaget

E (TU)se bilag
1) Ny § 3.16 vedr. dobbeltlicensaftale, hvor op til 5 spillere på maks. 21 år kan opnå tilladelse til at spille for både 1. hold samt lavere rangerende seniorhold i samme spillerunde. Vedtaget
2) Ændring § 4.8 så det ikke er muligt at placere en livestreamingskamp på en hverdag frem til klokken 22:00. Vedtaget
3) Ændring § 4.21, således påsatte dommere med afbud fra hold under 9 timer til kampstart har krav på dommerhonoraret og i tilfælde af, at de er taget afsted fra deres bopæl, får de også godtgjort kørselsomkostningerne fra det afbudsgivende hold. Trukket
4) Ændring §§ 2.4, 2.5, 2.7, 2.11 og 2.14 vedr. damestruktur i øst. Strukturen bliver udmeldt fra sæson til sæson, og dette er nu skrevet ind i lighed med damestrukturen i vest. Alle forslag skal behandles som en samlet pakke. Vedtaget

F (TU – sammenkørt med forslag fra ÅFK, Aalborg Flyers og AaB)se bilag
TU forslag til afvikling af semifinaler og finaler for damer og herrer som Final4 i pokalturneringen. Herudover ændring af regler, således ligahold sidder over i 1. runde. Vedtaget

Valg til bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen
Carsten P. Sørensen blev genvalgt som formand for en 2-årig periode, og Jacob Bjørnsholm Madsen, Flemming Jensen og Ronni Rix Back blev valgt som menige medlemmer for en 2-årig periode. Kenneth Falkesgaard Hansen og Finn Lystrup valgt som suppleanter.

Disciplinærudvalget
Claus Gormsen er genvalgt som formand, og Steffen Leholk, Ib Juul Severinsen og Marianne Bisgaard er valgt som menige medlemmer. Klaus Holze Thøgersen valgt til suppleant.

Appeludvalget
Flemming Christensen, Henrik Christensen og Jeanette Hyttel er alle genvalgt.

Desuden er Ernst & Young genvalgt som statsautoriseret revisor for 1 år, og Finn Fjorder og Jeppe Bisgaard genvalgt som interne revisorer.