To medarbejdere har valgt at søge videre

Sportskonsulent og økonomimedarbejder har valgt at søge nye udfordringer i andre stillinger. Dermed siger Floorball Danmarks sekretariat farvel til Frederik Bloch og Christina Stenberg Lillie.

Igennem fem år har Frederik Bloch fungeret som Floorball Danmarks sportskonsulent. Han har etableret og driftet talentprojektet, der i dag hedder Spillerudvikling.  Frederik har endvidere været ansvarlig for landsholdene og dygtiggørelse af trænere via træneruddannelsen.

Frederik Bloch stopper med udgangen af maj for at tiltræde i en stilling som Idræts- og Fritidskonsulent i Brøndby Kommune.

Den økonomiske styring tilbage til DIF

Christina Stenberg Lillie startede i en 30-timers stilling som økonomi- og administrativ koordinator den 15. januar i år. Grundet den økonomiske situation har Floorball Danmarks bestyrelse været nødsaget til at tage et lån hos Danmarks Idrætsforbund, som i den forbindelse har sat som krav at overtage forbundets økonomiske styring igen. Dermed blev økonomidelen fjernet fra stillingen, så Christina blev halveret i timetal, hvorfor hun stopper med udgangen af april for at tiltræde i en økonomistilling i Kolonihaveforbundet.

Floorball Danmarks sekretariat takker Frederik og Christina for deres tid på kontoret i Idrættens Hus og ønsker dem begge held og lykke fremadrettet.