Sådan forholder turneringen sig ved snevarsel

I weekenden kan der i visse områder af landet komme sne og lokal snefygning. Se her, hvad der gør sig gældende i forhold til afvikling af Danmarksturneringen.

I forhold til afvikling af kampene i Danmarksturneringen gælder nedenstående regler ved aflysninger som følge af sne, snefygning osv., der kan det for risikabelt at transportere sig til eller fra en turneringskamp.

Turneringsreglementets § 4.9, Flytning af og afbud til kampe

5. Force Majeure

I tilfælde af ekstreme vejrsituationer, herunder kraftigt snefald eller storme, er det altid den lokale politikreds udmeldinger for det pågældende område, der er gældende.

Hvis den lokale politikreds for den arrangerende forening eller den lokale politikreds for den gæstende forening, eller en politikreds for et område, som kørslen til kampen naturligt må anses for at gå igennem, fraråder al unødvendig udkørsel, så kan kampen flyttes.

Hvis en kamp på baggrund af stk. 5 flyttes, skal foreningen huske at give besked til de påsatte dommere og efterfølgende på mail til Floorball Danmark til saa@floorball.dk, gerne med angivelse af nyt aftalt kamptidspunkt.