Nyt underskud i Floorball Danmark

Bestyrelsen i Floorball Danmark er i disse dage ved at lægge sidste hånd på årsregnskabet for 2017. Desværre kommer det til at vise et stort underskud på ca. 500.000 kr. Bestyrelsen vil gerne udtrykke deres uforbeholdne beklagelse over denne situation og vil forud for årsmødet i maj præsentere en økonomisk genopretningsplan med forskellige scenarier.

Ovenpå de seneste par års store underskud var det en bestyrelse, der på årsmødet i 2017 stod på mål for, at nu skulle økonomien vendes til overskud de kommende år. Derfor valgte bestyrelsen henover sommeren 2017 at etablere en lang række procedurer og redskaber til en bedre økonomistyring. Der blev indført  månedlige opfølgninger på budgettet, så der kunne reageres hurtigt, hvis der var poster, der ikke fulgte budgettet. Samtidig blev der indført månedlige forecast for resten af året, så bestyrelsen løbende kunne få præsenteret et forventeligt årsresultat.

Første gang disse procedurer og redskaber blev taget i brug var i august 2017. Her viste de et overskueligt overblik over den økonomiske situation, hvor der ikke var behov for de helt store justeringer. I de efterfølgende måneder blev samme procedurer fulgt, så bestyrelsen havde et reelt og fornuftigt overblik over den aktuelle økonomiske situation.

Mod slutningen af 2017 viste de økonomiske opfølgninger, at de første forventninger til årsresultatet havde været for optimistiske. Derfor blev bestyrelsen på årets sidste bestyrelsesmøde, af den administrative ledelse, præsenteret for et forventet årsresultat på -115.000 kr. Da det blev præsenteret så sent på året, var der ikke længere mulighed for at reagere og forbedre det.

I forbindelse med den økonomiske årsafslutning for 2017 har de første par måneder af det nye år så efterfølgende vist, at det forventede årsresultat bestyrelsen løbende, af den administrative ledelse, er blevet præsenteret for, har været alt for optimistiske. Der er løbet en lang række ekstra omkostninger på i slutningen af 2017, som ikke har været indregnet i de forudsigelser, der er blevet fremlagt.

Desværre er procedurer og redskaber ikke bedre end de forudsætninger, der bliver lagt ind i dem. Derfor har bestyrelsen drøftet disse forhold intenst i løbet af januar og februar måned. Den foreløbige konklusion er, at der er fortsat tillid til, at Floorball Danmarks administration kan levere de oplysninger og økonomiske forventninger, der er nødvendige for, at optimismen ikke tager overhånd, men at de fremlagte oplysninger er realistiske. Tilliden til administrationen baseres på, at bestyrelsen har valgt at hjemtage hele den daglige økonomistyring fra DIF Økonomi, der ellers har udført denne opgave for forbundet gennem nogle år. Fra starten af 2018 er det Floorball Danmarks administration, der selv står for den daglige økonomistyring. Da der blev foretaget ændringer i organisationen i starten af året, blev der bl.a. ansat en økonomi- og administrationsmedarbejder. Det betyder, at der nu er to personer, der har til opgave at sørge for en daglig økonomistyring på forbundets sekretariat.

I forbindelse med tilpasningen af Budget 2018 har bestyrelsen allerede valgt, at der skal spares på forbundets samlede lønomkostninger for at varetage forbundets interesser mest ansvarligt. Sekretariatschefen har efterfølgende vurderet og eksekveret på beslutningen. Det indebærer at kommunikationskonsulent Tobias Wellendorf er blevet opsagt med fratrædelse pr. 30. juni 2018. Med anledning heraf så håber vi i Floorball Danmark, at der findes forståelse hos jer i medlemsforeningerne, at vores servicering og udvikling på kommunikationsområdet bliver for nedsat styrke i en periode, indtil vi har fundet de helt rigtige driftsløsninger fremadrettet.

Ved spørgsmål til dette kan henvendelser rettes til økonomiansvarlig i Floorball Danmarks bestyrelse Jens Albagaard på mail jal@danskfloorball.dk.