Dommerudvikling – orientering fra dommerudvalget

Der er allerede sket mange ting på dommerområdet i denne sæson med bl.a. en reorganisering på Floorball Danmarks administrationskontor, hvor Kristine er ny dommeransvarlig, og et nyt dommerudvalg. Og der er travlt på dommerområdet. Nedenfor kan du læse, hvad der bl.a. arbejdes med i dommerudvalget og på kontoret.

Dommerne kan ikke undværes.

Dommerne har en central rolle når det handler om afviklingen af kampe i vores turneringer. Hver uge er mange dommere på farten for at servicere hold på mange forskellige niveauer i stort set alle egne af Danmark. Generelt hører vi heldigvis at vores dommere gør et godt og solidt arbejde ude på banerne. Langt de fleste kampe afvikles på fornuftig vis og til alles tilfredshed.

 

Dommere er også mennesker.

Et dommerpar tager altid ud til en kamp med den tanke i baghovedet at det skal blive en god kamp for alle parter. Men ligesom spillere kan lave fejl på banen – så kan dommere også lave fejl. Det er menneskeligt – og det kan desværre ikke helt undgås. Fejl er altså en del af kampbilledet, som vi må acceptere – MEN den erkendelse må IKKE blive en sovepude, for fejlene kan minimeres.

 

Jo dygtigere dommere – jo færre fejl.

At kende reglerne til hudløshed, at kunne placere sig rigtigt, at kunne samarbejde med sin makker om fordelingen af ansvaret på banen, at kunne lægge en linje og holde den, at kunne gribe ind præcis så det trumfer situationen og gøre det nøjagtigt på det rette tidspunkt af hensyn til kampens videre forløb mmm, så er vi ovre i, hvad dommerne kan arbejde med for at minimere risikoen for fejl.

 

DU stiller krav om udvikling.

I DU har vi taget den principielle beslutning, at dommerne skal udvikle sig løbende. Jo højere man ønsker at komme op i dommerhierakiet – jo mere struktureret skal man arbejde med sin egen udvikling.

At udvikle sig kan være mange forskellige ting. Her kommer et par eksempler:

Én dommer kan have brug for at komme i bedre form – det betragtes også som udvikling, fordi en dommers form kan være afgørende for, om dommeren har det overskud der skal til for at kunne tænke klart i den sidste og ofte hektiske del af en floorballkamp.

En anden dommer kan have brug for at se mere sikker ud, når han/hun fløjter og skal forklare hvorfor. Han/hun skal måske igennem en længere proces, fordi flere ting kan spille ind her.

Måske er regelkundskaberne for dårlige. Derfor tøver man måske – og det signalerer usikkerhed.

Måske står man forkert placeret med begrænset udsyn – og det giver selvfølgelig problemer.

Måske er det bare et “elendigt” kropssprog, som skal ændres så man ser sikker og myndig ud.

Nogle ting kan man arbejde med individuelt – andre ting skal ske i samarbejde med makkeren.

 

DU indfører uddannelseskrav.

For nogle år siden udarbejdede DU en plan for, hvilket uddannelsesniveau et dommerpar skal have i de forskellige divisioner. Den plan blev konfirmeret i sidste sommerpause, og flere dommere kan risikere at blive kontaktet, fordi deres uddannelsesniveau ikke matcher det niveau, de dømmer på. I 2020 skal en dommer have gennemført mindst Dommerkursus 4, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at dømme i 1. division herrer og opefter.

Hvis man som dommer er i tvivl om sit eget uddannelsesniveau, så kan man kontakte DU medlem Ole Peltola (kontaktinformationer findes på Floorball Danmarks hjemmeside).

 

DU stiller yderligere krav til elitedommere.

Det er klart at der stilles de største krav til elitedommerne:

  • Deltagelse i Ligadommerseminariet ved opstarten på et turneringsår.
  • Deltagelse i testninger – både den fysiske test samt en regeltest.

Vores regeltest er IFF´s regeltest på engelsk til IFF-dommerne. Vi oversætter dog regeltesten til dansk for ligadommerne. Vi bruger IFF´s fysiske test (Yo-yo/BIP test og Track-run test) med følgende krav:

IFF guld                                                                          16-3 og 42 sek

IFF sølv                                                                          15-8 og 45 sek

IFF bronze/DM finaler                                                    15-5 og 47 sek

DM semi                                                                         14-7 og 48 sek

DM kvart                                                                        13-4 og 50 sek

Liga H                                                                                                  12-3 og 52 sek

Den fysiske test giver kun et øjebliksbillede, men underforstået er der en forventning om, at dommerne holder niveauet gennem hele sæsonen.

 

Man bliver forbigået/overhalet.

Man bliver ikke fyret som dommer, hvis man ikke lever op til DU´s krav til uddannelse og udvikling. Man bliver bare forbigået/overhalet, hvorfor man gradvist forsvinder ned i rækkerne.

Dommere

  • som af en eller anden grund ikke vil melde sig på kursus, hvis uddannelsesniveauet er for lavt,
  • som ikke vil deltage på Ligadommerseminariet, hvis man bliver inviteret,
  • som ikke vil deltage i testninger, hvis man bliver inviteret eller
  • som ikke ønsker at samarbejde med en fra udviklerkorpset om implementeringen af indsatsområder og udviklingspunkter må se i øjnene at man stagnerer på nuværende niveau INDTIL et andet par er parat til at få chancen i stedet for.

BEMÆRK, at man godt kan blive overhalet af et par som pt er dårligere end en selv, hvis parret i overhalingsbanen formodes at have potentiale til mere.

 

Vedrørende dommerpåsætningen.

MINDST to gange om året (i slutningen af august og kort inde i december) afleverer DU en liste til dommerpåsætteren med navnene på dommerne og de rækker de må dømme i. Det er ud fra denne liste at dommerpåsætningen udføres. Mangler der kvalificerede dommere til en række en bestemt kampdag, så kan DU dispensere, så kampene kan blive påsatte.

Listen med indrangeringen vil vi formodentlig offentliggøre på hjemmesiden fremover. Listen ligger i øvrigt også til grund for, hvem der modtager hvilke tøjpakker og hvem der indstilles til IFF, som internationale dommere.

 

Dommerudvalget.

Oktober 2019.