OPDATERET: Varsling af Årsmødet – afholdes den 26. maj i Middelfart

Den 26. maj afholdes det årlige repræsentantskabsmøde. Derfor varsler Floorball Danmarks bestyrelse nu til årsmødet, der afholdes i Middelfart. OPDATERET MED STED.

Floorball Danmarks bestyrelse indkalder til Årsmøde 2018 til afholdelse lørdag 26. maj 2018 klokken 12:00.

Årsmødet afholdes i Middelfart – nærmere bestemt Lillebælt Sport og Kultur (Færøvej 74-76, 5500 Middelfart) i café 2-3. Dagsorden for Årsmøde 2018 vil være i henhold til Floorball Danmarks love § 6, stk. 2. En mere detaljeret dagsorden udsendes sammen med bilag senest to uger før årsmødet.

Tidsfrist for forslag og kandidater

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet – herunder kandidater til valg – skal være forbundets sekretariat i hænde senest seks uger før mødet. I dette tilfælde vil forslag være rettidigt modtaget, såfremt de er modtaget senest lørdag 14. april 2018 klokken 12:00. Dette kan sendes pr. mail til info@floorball.dk.

Valg til bestyrelsen

Til Årsmøde 2018 er der fem poster på valg, formandsposten og fire menige bestyrelsesposter. Til formandsposten ønsker Thorbjørn Ovedal ikke genvalg, og bestyrelsen indstiller William Ehmsen som ny formand, samt Thorbjørn Ovedal til menigt bestyrelsesmedlem.

 • Valg af formand
  • Thorbjørn Ovedal er på valg og modtager ikke genvalg
   Bestyrelsen indstiller bestyrelsesmedlem William Ehmsen til valg
 • Valg af 3 menige bestyrelsesmedlemmer (for en 2-årig periode)
  • Luc Bouchara er på valg og modtager ikke genvalg
   Bestyrelsen indstiller Thorbjørn Ovedal til valg
  • William Ehmsen er på valg
   William Ehmsen modtager ikke genvalg, hvis han vælges til formand
   William Ehmsen modtager genvalg, hvis han ikke vælges til formand
  • Der er desuden en vakant post
 • Valg af 1 menigt bestyrelsesmedlem (for en 1-årig periode)
  • Jonas Hviid afgår uden for tur

Tilmelding til Årsmøde 2018

I henhold til Love for Floorball Danmark § 4, stk. 2 kan hver medlemsforening tilmelde én repræsentant (med tale- og stemmeret) samt én observatør (med taleret). Tilmelding til mødet sker pr. mail til info@floorball.dk senest tirsdag 22. maj 2018 klokken 18:00.

Ved tilmelding oplyses følgende:

 • Medlemsforeningens navn
 • Repræsentantens navn
 • Observatørens navn (såfremt en sådan tilmeldes)