Undervisningsministeriet vil rette ordet ’hockey’

Floorball har i læseplaner og vejledninger i undervisningssystemet været benævnt som hockey. Undervisningsministeriet vil nu rette ordet ‘hockey’.

Hvem har ikke været frustreret over, at floorball ofte bliver omtalt som hockey i skolernes idrætstimer? Navneforvekslingen har i mange år resulteret i, at børn og unge spiller ‘hockey’ i idrætstimerne – og dermed gjort det sværere for floorball at nå målgruppen efter skolegangen. En af årsagerne til det manglende kendskab kan findes i, at ordet ’hockey’ er blevet brugt i det danske undervisningssystem i årtier.

Floorball er nemlig blevet omtalt under navnet ‘hockey’ hos Undervisningsministeriet. Begrebet ’hockey’ er således blevet brugt i det danske undervisningssystem i årtier, selv om der reelt har været tale om floorball. Begrebet ’hockey’ har været indskrevet i diverse mål og læseplaner for elever – samt studieordninger og vejledninger for studerende på læreruddannelsen – og har dermed, historisk set, været en vægtig faktor i begrebsforvirring for det danske folk.

Floorball Danmark har været i en god og konstruktiv dialog med Undervisningsministeriet om at rette navnet – og det har nu båret frugt.

– Det er korrekt, at hockey nævnes som en fejl og den vil blive rettet, når vi en dag åbner Fælles Mål, Læseplaner og Vejledninger. Vi samler til bunke og når målene åbnes, vil det ske samtidig for alle fag, da målene ligger i en bekendtgørelse, og den slags åbner vi kun, når det er påkrævet, fx fordi bunken af fejl og mangler er stor nok, eller fordi der er en politisk beslutning, lyder meldingen nu fra Undervisningsministeriet.

Hos Floorball Danmark er man selvfølgelig tilfredse med, at Undervisningsministeriets tilbagemelding.

– Den danske folkeskole er det sted, hvor alle børn stifter bekendtskab med idræt, og når skal der skal bygges bro til foreningslivet, så er det vigtigt at vi har en fælles begrebsforståelse. At undervisningsministeriet nu vil rette ordet ’hockey’, er en stor anerkendelse af vores position i den danske folkeskole, og det vil være med til at øge floorballsportens synlighed i det danske samfund, fortæller formand Thorbjørn Ovedal og tilføjer.

– På sigt håber jeg, at det vil få den effekt, at de mange floorballforeninger som arbejder i regi af ’Den Åbne Skole’ får lettere ved at bygge bro fra skole til forening. Kort sagt, så er dette et stort skridt for udbredelse- og anerkendelse af floorball i det danske samfund, lyder det fra formanden.

Yderligere information om SkoleFloorball og samarbejdet med Undervisningsministeriet

Michael Milo Jørgensen
Udviklingskonsulent
mmj@floorball.dk

Baggrund

Folkeskolelærere, der gik på lærerseminarium i slutningen af 70’erne, kan fortælle at ’hockey’ var på skemaet i idrætsfaget i læreruddannelsen. Selv samme lærere fortæller også, at det var den lille runde bold med huller i, som de slog til med plastikstave.

I seneste ’Vejledning for faget idræt’ fra Undervisningsministeriet ses ’hockey’ kategoriseret som et kaosspil i gruppen af boldspil. Fodbold, håndbold og ultimate er også benævnt her, men med korrekte begreber – hvilket gør det nemt for idrætslærere, børn og unge at relatere til de idrætter og dermed til en forening uden for skolesystemet. Begrebet ’hockey’ er også nævnt – og her menes der ’floorball’, og ikke landhockey, – hvilket giver et ’oversættelsesproblem’ i forhold til kendskab- og udbredelse i samfundet.

I 1995 blev Dansk Floorball Union (nu Floorball Danmark) optaget som en idræt i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Da Dansk Floorball Union (DaFU) ikke havde medlemmer nok til at blive optaget som et selvstændigt specialforbund – blev DaFU en del af et fælles specialforbund – sammen med Dansk Hockey Union, ’Dansk Hockey og Floorball Forbund’. Denne konstruktion har bidraget til forvirringen – og har sikkert medvirket til at undervisningssystemet ikke er blevet korrigeret.

I 2008 blev ’Dansk Hockey og Floorball Forbund’ ophævet og de to idrætter blev til to unikke specialforbund under DIF – nemlig Floorball Danmark og Dansk Hockey Union.