Tættere samarbejde mellem ligatrænerne og herrelandstrænerteamet

Floorball Danmark vil med ligaudviklingsseminar styrke samarbejdet mellem ligatrænere og landstrænerteamet, så der kommer en bedre forståelse for, hvordan herrelandsholdet arbejder og hvilke parametre spillerne vurderes på. Ligatrænerne får mulighed for at få indsigt i landsholdets spilidé, fysiske krav og tanker omkring herrelandsholdet generelt.

Når herrelandsholdet samles igen den 8. oktober i Aarhus, vil det samtidigt være første gang, at der afholdes et ligaudviklingsseminar mellem ligatrænerne og herrelandsholdets trænerteam.

– Jeg ser frem til at få lejlighed til at kunne drøfte mine tankerne omkring herrelandsholdet sammen med trænerne. Det er vigtigt, at vi få skabte en fællesforståelse for, hvordan vi kan samarbejde om at få taget det næste udviklingsskridt for dansk landsholdsfloorball, udtaler landstræner Mikael Karlberg.

Floorball Danmark vil endvidere bruge seminarerne til at styrke kompetenceniveauet hos ligatrænerne igennem en udviklingsmodel, hvor trænerne får mulighed for at få inspiration og erfaringsudveksling. Ligatrænerne får selv mulighed for at søge indflydelse på hvilke temaer, der skal løftes til seminarerne. På det første seminar er der fokus på den fysiske test, som bliver et værktøj, Floorball Danmrk meget gerne vil have til at skabe en mere strømlinet tilgang til i foreningerne, så vi kan få fællesdata at arbejde med. Ligeledes vil der være en workshop omkring kendetegnende for den gode træner.

– Vi tror på, at vi igennem en tættere dialog med trænerne kan skabe bedre forudsætninger for udviklingen af spillerne i klubberne til fælles gavn, udtaler sportskonsulent Frederik Bloch.

Der er samtidigt kommet positiv feedback for tiltaget, som kan være med til at løfte spillernes niveau ude i klubberne.

– Jeg ser rigtig positivt på, at Floorball Danmark inddrager ligatrænerne i herrelandsholdets arbejde, da det er os trænere ude i klubberne, der ser spillerne i hverdagen. Hvis vi skal kunne vejlede dem i forhold til at kunne komme i betragtning til landsholdet, skal vi også vide, hvad der forventes af spillerne, udtaler Frederikshavn Blackhawks’ cheftræner Søren Frederiksen.

Ligaudviklingsseminarerne er første skridt mod en større inddragelse af ligatrænerne i arbejdet med at få styrket forståelse for det gensidige arbejde mellem ligaklub og landshold.

Udviklingsseminarerne for ligatrænere i sæsonen 2017/2018

2017
• 8. oktober –kompetenceseminar for ligatrænere med fokus på test og dialogmøde med landstræner

2018
• 28. april – kompetenceseminar for ligatrænere og dialogmøde med landstræner
• 8. september – kompetenceseminar for ligatrænere og dialogmøde med landstræner

Uddannelsesseminarerne er placeret således, at der ikke er sammenfald med ligakampene. Seminarerne afholdes over én dag med program på 5-8 timer pr. gang. Der afsættes crika 1,5 time til dialogmødet med landstræneren, mens den øvrige del er afsat til seminar med ekstern underviser.

Se invitationen og programmet til ligaudviklingsseminaret den 8. oktober her.