Nyt betalingsmodul sikrer bedre økonomisk løsning

Floorball Danmark har i samarbejde med DGI indført et digital betalingsmodul, der skal sikre, at forbundet mindsker de administrative ressourcer i forhold til opkrævninger af restancer og sikrer betalinger rettidigt.

Udsendelse af fakturaer for forbundets produkter har både været en administrativ byrde og været utidssvarende. Derfor indføres der nu en simpel digital løsning, hvor foreninger, kursister og spillere betaler forud for de produkter, de ønsker at deltage i. Floorball Danmark og DGI har indgået et samarbejde om et betalingsmodul, der sikrer betalingsforpligtelse allerede, når der tilmeldes aktiviteter.

Løsningen betyder, at der fremadrettet både kan anvendes færre ressourcer på fakturering og opfølgning af udeståender og samtidigt sikre, at de økonomiske forpligtelser overholdes rettidigt. Dette har stor betydning for, at Floorball Danmark kan opretholde likviditeten og samtidigt sikre, at ressourcerne i administrationen bruges til floorballens udvikling.

Der vil stadigvæk blive sendt fakturaer ud for visse produkter, hvor Floorball Danmark fortsat oplever foreninger, der ikke betaler deres mellemværender til tiden. Derfor opfordres der til, at disciplinen bliver bedre, så administrationen ikke skal bruge unødigvendige administrative ressourcer på opfølgning.

Betaling for Danmarksturneringen 2017-18

I den her uge er fakturaer til foreninger, der deltager i Danmarksturneringen i den kommende sæson, blevet sendt ud. Som forbund er det en stor del af den driftlige økonomi, der skal indhentes her. Derfor opfordres der til, at medlemsforeningerne overholder de pågældende betalingsfrister, så de administrative ressourcer bliver brugt på udvikling af floorball – og ikke på opfølgninger og rykkere.

– Hvis vi skal udvikle floorballsporten i Danmark i fællesskab, så skal vi også løfte i flok. Vi giver hinanden de bedst mulige arbejdsbetingelser, hvis alle bliver endnu bedre til at afregne sine mellemværender rettidigt, lyder det fra økonomiansvarlig Jens Albagaard fra Floorball Danmarks bestyrelse.

Hvis en medlemsforening ikke efter gentagne påmindelser om betaling indgår en afbetalingsordning eller indfrier deres udestående til forbundet, kan det få store sportslige konsekvenser for foreningen. Bestyrelsen kan iværksætte sanktioner som fratagelse af point fra foreningens 1. seniorhold eller i yderste konsekvens udelukkelse fra Danmarksturneringen med alle foreningens hold.

Floorball Danmark ønsker i fællesskab med medlemsforeningerne, at de fælles ressourcer bruges på en effektiv og god måde, der kommer floorballens udvikling til gavn – og samtidigt komme i gang med sæsonen 2017/18 bedst muligt.

Betalingsmodulet i praksis

Tilmelder en forening fx en dommerkursist til et kursus, skal tilmeldingen ske via onlineformular, hvor betaling skal foretages direkte ved tilmelding.

  • Foreningen har Dankort
    Foreningen tilmelder kursisten med dennes oplysninger og betaler direkte. Foreningen taster foreningens mail ind som kursistens mail og modtager kvitteringen direkte.
  • Foreningen har ikke Dankort 1
    Kursisten tilmelder sig selv og lægger ud for kurset. Kursisten får tilsendt kvitteringen på egen mailadresse og sender den  videre til den forening, der skal godtgøre udlægget for kurset. Foreningen kan refundere kursistens udlæg og har kvitteringen til regnskab samt til godtgørelse via kommunen.
  • Foreningen har ikke Dankort 2
    Kursisten tilmelder sig selv og lægger ud for kurset. Kursisten indtaster foreningens mailadresse, så kvitteringen sendes direkte til den forening, der skal godtgøre udlægget. Foreningen kan direkte refundere kursistens udlæg og har kvitteringen både til regnskab samt til godtgørelse via kommunen.