Nye retningslinjer for træning og kampe

Som følge af de nye restriktioner i fredags, har Floorball Danmark – i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund – udarbejdet følgende retningslinjer.

Det vigtigt at se retningslinjer i det lys, at der for øverste politisk side er en anerkendelse af, at foreningsidræt har en stor værdi, hvilket også kan ses i at børneidrætten kan holdes åben og ingen idrætsaktiviteter forbydes.

Derfor er det også et fælles ansvar for, at vi i Floorball lever op til retningslinjerne, så vi forsvarligt kan fortsætte med dyrke idræt i forenings Danmark.

Generelle retningslinjer

  • Det generelle forsamlingsforbud er nedjusteret til 10. Børne og unge idræt op til 21 år er dispenseret for forsamlingsforbuddet, og kan samles op til 50 inkl. eventuelt ansvarlige personer over 21 år. Se uddybende under neden for.
  • Der Indføres krav om mundbind på alle idrætsanlæg, så når du ankommer, opholder og forlader hallen skal du have mundbind på. Dog ikke under selve idrætsaktiviteten.
  • Der kan være kommunale forhold, der spiller ind.

Neden for er belyst nogle af de vigtigste retningslinjer. Det er endnu ikke alle spørgsmål vi har fået svar på, f.eks. om man må være 10 under 22 år og 5 over. Derfor vil retningslinjer løbende blive opdateret.

Børne og ungdoms floorball op til 21 år (21 år inkl.)

  • Kampe/turnering

Ungdomsturneringen (U11 til U18) vil fortsætte med at blive afviklet. Kampene vil fortsætte efter samme retningslinjer, som vi allerede kender i dag. Det vil også sige, at personer over 21 år, der er nødvendige for at kampene kan afvikles f.eks. trænere, dommere og dommerbord, er dispenseret for at kunne deltage i aktiviteten.

Derudover er der mulighed for at have siddende tilskuere til kampe, efter de retningslinjer som allerede gælder i dag.

  • Træning

Træning kan fortsætte med op til max 50 inkl. træner. Forældre må gerne under træning sidde som tilskuere i hallen, så længe de er siddende og overholder afstandskravene til hinanden.

Træning, hvor forældre er en nødvendig for at gennemføre aktiviteten, f.eks. familiefloorball, er også tilladt.

Voksen floorball

  • Kampe/turnering

Turneringen er sat på pause, og kampene er sat om udsat.

Der arbejdes i DIF på at få udvidet elitebegrebet, således at topligaer under DIF kan forsætte. Vi følger dette tæt, så vi forhåbentlig kan holde gang i SELECT kvinde -og herreligaen og pokalturneringen.

  • Træning

Det er tilladt at sektionere hallen, således der er flere grupper á 10 personer til stede i/på den samme idrætsfacilitet. Her skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe.
Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, terminalbånd, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen.  Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.

Husk at:

  • Den samme træner må ikke undervise i begge sektioner.
  • Grupperne må ALDRIG blandes med hinanden, og skal gerne gå ind ad hver sin indgang.
  • Husk de generelle råd om forebyggelse af smitte

Vær opmærksom på, at der kan det være kommunale forhold, der spiller ind.

For spørgsmål er i velkommen til at kontakte sekretariatschef Carsten Provstgaard på +45 4076 9525 eller caps@floorball.dk