Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til afholdelse mandag den 7. maj i Skælskør. Samtidigt har de siddende bestyrelsesmedlemmer valgt at trække deres mandater fra Floorball Danmarks bestyrelse.

Bestyrelsen i Floorball Danmark indkalder hermed, jf. § 8 i Love for Floorball Danmark, til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til afholdelse mandag 7. maj 2018 klokken 19:00 på Eggeslevmagle Skole, Fællessalen, Skolevej 8, 4230 Skælskør.

Dagsorden for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde

1. Godkendelse af dagsorden og repræsentanter
2. Valg af dirigent og referent
3. Valg af ny bestyrelse
4. Eventuelt

Årsagen til denne indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal findes i det faktum, at de bestyrelsesmedlemmer i Floorball Danmark, der ikke er på valg på det ordinære årsmøde 26. maj 2018, har valgt at trække deres mandat. Der er derfor behov for, at der vælges en ny bestyrelse for Floorball Danmark, inden det ordinære årsmøde kan afholdes.

Den siddende bestyrelse har konstateret, at de kandidater, der er indkommet til bestyrelsesvalget på det ordinære årsmøde 26. maj 2018, ikke har til sinde at samarbejde med de fortsat siddende bestyrelsesmedlemmer. Disse har derfor valgt at nedlægge deres mandat og bede medlemsforeningerne pege på en ny bestyrelse, der kan forestå den fortsatte politiske ledelse af Floorball Danmark.

Tilmelding til det ekstraordinære bestyrelsesmøde foregår ved fremsendelse af e-mail til info@floorball.dk senest søndag 6. maj 2018 klokken 20:00. Iht. § 4, stk. 4 i Love for Floorball Danmark skal det påmindes, at stemmeberettigede repræsentanter på mødet skal medbringe en fuldmagt fra deres medlemsforening, der bekræfter, at de repræsenterer deres forening.

Denne meddelelse er sendt ud til klubberne på bestyrelsens vegne af Floorball Danmarks sekretariat.