Bestyrelse

Floorball Danmarks hovedbestyrelse består af otte medlemmer og to suppleanter, der hver især er valgt af Repræsentantskabet for en periode på et eller to år.

Steen Houman
Formand
sh@floorball.dk
(+45) 30 84 12 35
By: Haslev
Civilt: Elitekonsulent
Om: Valgt som formand på årsmødet 2020

KASPER BAGNKOP
Næstformand
kab@floorball.dk
(+45) 31 99 44 33
By: Frederikshavn
Civilt: Viceskoleleder
Om: Valgt til bestyrelsen som næstformand i 2018

LASSE RAVN
Økonomiansvarlig
lra@floorball.dk
(+45) 42 50 80 81
By: København
Civilt: Selvstændig
Om: Valgt til bestyrelsen som økonomiansvarlig i 2018

JACOB BJØRNSHOLM MADSEN
Medlem
jabm@floorball.dk
(+45) 26 74 37 41
By: Ringsted
Civilt: Udlejningschef og advokat
Om: Valgt som menigt medlem for to år i 2018

RONNI RIX BACK
Medlem
rorb@floorball.dk
(+45) 53 63 62 17
By: Hammelev
Civilt: Projektleder og foreningskonsulent
Om: Valgt som menigt medlem for to år i 2018

ESBEN STAUN LARSEN
Medlem
esl@floorball.dk
(+45) 21 25 00 29
By: København
Civilt: Projektleder
Om: Valgt som menigt medlem for et år i 2018

STINNE JØRGENSEN
Medlem
stj@floorball.dk
(+45)  41 28 52 20
By: Århus
Civilt: Sagsbehandler
Om: Valgt som 1. suppleant i 2019, indtrådt i bestyrelsen februar 2020

NIELS NYBRO
Medlem
niny@floorball.dk
(+45) 40 17 17 20
By: Haderslev
Civilt: Produktionskonsulent, MBA
Om: Valgt til bestyrelsen 2020

CARINA BECKER
Suppleant
Cabe@floorball.dk
(+45) 40 17 17 20
By: Kolding
Om: Valgt som suppleant til bestyrelsen 2020

CLAUS GORMSEN
Suppleant
dommerudvalg@floorball.dk
(+45) 20 68 60 00
By: Hørsholm
Om: Valgt som suppleant til bestyrelsen 2020

BestyrelseNyt og nyheder