Appeludvalg

Appeludvalget består af tre medlemmer og har følgende ansvarsområder:

  • At behandle sager der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Floorball Danmarks love, regler, reglement, m.v.
  • At behandle anker af disciplinærudvalgets afgørelser.
  • At behandle anker af turneringsudvalgets afgørelser vedrørende overtrædelser af turneringsreglementet.

PETER TRINSKJÆR
Medlem
trins@lexsos.dk

JASMIN DAMM
Medlem
dammhenrichsen@hotmail.com

JEANETTE HYTTEL
Medlem
jeanettehyttel@gmail.com