Floorballens Udviklingsdag aflyses – Struktur- og budgetmøde holdes fortsat

For få tilmeldinger gør, at Floorballens Udviklingsdag 2017 desværre må aflyses. Struktur- og budgetmødet vil dog stadig blive holdt på dagen. Samtidigt vil Floorball Danmark tage tankerne bag Floorballens Udviklingsdag med videre til foråret, hvor der vil blive afholdt regionale netværksmøder som erstatning.

Floorballens Udviklingsdag aflyses, da der ikke har været tilstrækkelige tilmeldinger til at fastholde det udmeldte setup på dagen. I stedet vil fokus være på regionale netværksmøder, der vil tage afsæt i de grundlæggende tanker for Floorballens Udviklingsdag. Dette vil foregå i foråret 2018, hvor de temaer og områder, der var lagt op til under udviklingsdagen, kan finde vej til dagsordenen.

I samme ombæring vil formatet med en Floorballens Udviklingsdag næste år blive diskuteret med foreningerne. Hvis ønsket er for dette, så vil det blive lagt i en kampfri weekend, så der som i år ikke vil være et så stort antal aktiviteter, som de enkelte foreninger har haft interesse i.

Struktur- og budgetmødet fastholdes på dagen
Struktur- og budgetmødet afvikles som planlagt lørdag den 11. november i Fredericia. Tiden vil dog blive ændret fra mødestart klokken 15:00 til ny mødestart klokken 13:00 – med invitation til frokost fra klokken 12:00. Floorball Danmark kommunikerer direkte til de tilmeldte foreninger og mødedeltagere i den forbindelse.