Floorball Danmark glæder sig over deres samarbejde med Herning Kommune

Floorball Danmark indgik tilbage i ultimo 2021 en målrettet samarbejdsaftale med Herning kommune, der løber indtil ultimo maj 2024.

Ambitionerne var og er fortsat store for at nå vores fælles mål. Tre fælles mål, der kan opsummeres til:

  • Afvikle ungdomslandsstævne med høj tilfredshed blandt de deltagende hold
  • Øge antal af børn i alderen 3-12 år, der spiller floorball i Herning kommune markant i 2024
  • Floorball skal blive en etableret del af skolernes idrætsundervisning

Med denne aftale ønsker Floorball Danmark at kunne bidrage til en fremdrift af børn og unge igennem Skolernes Floorball Dag, hvor flere udvalgte skoler i Herning vil deltage. Skolernes floorball dag har været afviklet siden 2015 og er et arrangement hvor op mod 10.000 børn og unge fra danske skoler prøver kræfter med floorballsporten. Du kan læse mere om arrangementet her: Skolernes Floorballdag – Floorball Danmark

Endvidere er der forhåbninger om at løfte udbredelsen af sporten ved afholdelse af den største floorball fest i landet – det årlige ungdomslandsstævne. Landsstævnet vil igen finde sted i Sportscenter Herning i år 2023 og år 2024. Til næste år vil landsstævnet blive afholdt i Pinsen den 26. – 28. maj 2023, hvor mere end 1.500 floorballelskere vil være samlet.

Derudover ønsker Floorball Danmark at skabe gode relationer og dialog med Idrætsudvalget, HKI og Idrætslærernes netværk således endnu flere spændende projekter og koncepter kan drøftes og videreudvikles i fremtiden.