Endeligt turneringsprogram for sæsonen 2018-19 er klar

Så er det endelige turneringsprogram for alle rækker i Danmarksturneringen 2018-19 tilgængeligt på Min Idræt her.

Herunder finder I informationer omkring Danmarksturneringens afvikling.

 

Dame liga, 1. div. & 2. div.

Vest

Afvikles særskilt grundspil for liga og 1. division og herefter opdeling i mellemspil og 1. divisions kredse. Liga spilles med effektiv spilletid alle 60 min. og 1. division alene med effektiv spilletid de sidste tre min. af 3. periode.

Øst

Afvikles samlet grundspil for liga og 1. division, hvorefter der opdeles i mellemspil og 1. division. 2. division afvikles uden opdeling. Grundspil for liga og 1. division, 1. division efter opdeling samt 2. division spilles alene med effektiv spilletid de sidste tre min. af 3. periode. Mellemspil afvikles med effektiv spilletid alle 60 min.

Kampflytninger

Kan fra d.d. kun foretages i henhold til Turneringsreglementets §4.9, dog undtaget ny 3. division i vest samt flexrækker. Vær opmærksom på, at der alene kan flyttes kampe i ungdomsrækker uden gebyr ved samtidig angivelse af nyt kamptidspunkt. Der kan forekomme ændringer af kamptidspunkter, som følge af holdtrækninger lige inden deadline, disse udmeldes dog i god tid og senest med 14 dages varsel.

 

Strukturer, kvalspil og slutspil

Rækkestrukturer, kvalifikationsspil, mellemspil og slutspil for senior samt ungdomsrækkerne U20 & U17 kan alle findes på hjemmesiden her under ”Download – Turneringer – Struktur 2018/19”.

 

Dommerpåsætning

Dommerpåsætningen af alle navnepåsatte rækker er netop gået i gang. Der påsættes for 1. halvdel af sæsonen over et par omgange og alle dommerne vil løbende blive informeret om de kampe de skal dømme. De kampe, der ikke påsættes med navne, er døm-selv kampe og hjemmeholdets ansvar at dømme. Herunder kan I se, hvad der er navnepåsatte rækker og hvad der er døm-selv rækker*:

 

Rækker Navnepåsatte Døm-selv
Herrer    
Liga x  
1. division x  
2. division x  
3. division øst x  
3. division vest   x
Sj. Serien x  
Serie 1 x
   
Damer    
Liga vest/L+1D øst x  
Mellemspil x
1. division   x
2. division   x
   
Ungdom    
U20 x  
U17 x  
U15A+Flex   x
U13A+Flex   x
U11A+Flex   x
U11Pige Flex   x

*Foreninger, der deltager i deres 1. sæson i turneringen, er undtaget dommerforpligtelserne og skal derfor ikke stille dommere til deres hjemmekampe. Disse kampe påsættes med navnepåsatte dommere af Floorball Danmark.

 

Floorball Danmark afregner alle navnepåsatte dommere både med honorar, kørsel og diæt. Opkrævningerne for turneringsgebyret og dommerhonorargebyret dækker dette. Turneringsgebyret blev opkrævet inden sommerferien og dommerhonorargebyret bliver opkrævet primo september i forhold til det nøjagtige antal hjemmekampe pr. d. 3. september.

 

I rækker med døm-selv kampe står foreningen selv for afregningen af både honorar, kørsel og diæt. Her opkræves ikke et dommerhonorargebyr, alene et turneringsgebyr for deltagelse. Bilag til brug for afregning af dommerne kan findes under download på hjemmesiden her.

 

Dispensationer

Kan pr. dags dato søges i henhold til turneringsreglementets §3.2 og søges direkte til Kristine Schwenningsen på ks@floorball.dk

 

Kampprotokoller

For alle kampe gælder, at der skal udfyldes en kampprotokol. Det er hjemmeholdets ansvar, at printe kampprotokoller ud fra Floorball Danmarks hjemmeside, udfylde den under kampafviklingen samt indberette resultat og kampprotokol via Floorball Danmarks resultatformidling. Se nærmere herunder i afsnittet ”Vejledning til hjemmekampafvikling”.

Kampprotokollen kan hentes her i forskellige versioner på hjemmesiden under ”Download – Turneringer”.

 

Vejledning til hjemmekampafvikling

Til brug for at klæde sekretariatet på bedst muligt til afvikling af hjemmekampene er der udarbejdet en vejledning, hvor alle praktiske opgaver står anført og kan findes på hjemmesiden her.

 

Reglementer

Alle gældende reglementer, herunder turneringsreglement, nye spilleregler samt koncepter for sæsonen 2018-19 er lagt op på hjemmesiden under ”Download – Turneringer”.

 

 

Hvis I er tvivl omkring noget af ovenstående er I meget velkomne til at kontakte turneringschef Steffen Aagaard.

 

Floorball Danmark ser frem til en fantastisk sæson 2018-19 med en god og sportslig afvikling i samarbejde med jer alle!