Danmarks Idræts Forbund budgetmøde

I weekenden afholdte Danmarks Idræts Forbund (DIF) deres årlige budgetmøde.

Der var tre interessante emner på dagsordenen.

A) Medlemsskaber
B) Digitalisering
C) Strategiaftaler

For at tage det sidste først, så har DIF godkendt de tre strategiaftaler som Floorball Danmark vil have for perioden 2022-2025.

Stærkere klubber, udvikling af floorball for børn & unge samt Bevæg dig for livet. Floorball Danmark fastholder med strategiaftalerne det økonomiske tilskud fra DIF, hvilket er tilfredsstillende.

De tre strategiaftaler er en del af Floorball Danmarks samlede strategi frem mod 2025, hvor der er i alt otte indsatsområder.

Medlemsskaber

Medlemsskabsbegrebet i forbundene under DIF var på dagsordenen, hvor diskussionen især gik på om det er muligt at være medlem af et forbund, uden at være medlem af en forening.

Diskussionen er interessant for floorball, da der rundt i Danmark, spilles floorball uden for organiserede klub.

DigitaliseringDer var en anerkendelse fra DIF om at deres indsats på området havde haltet, men at der blev afsat midler til at få afdækket rammen og mulighederne.

Et af omdrejningspunkterne var ejerskabet af data, men også at data er nøglen til at kunne træffe bedre beslutninger.

For Floorball Danmark deltog formand Steen Houman og næstformand Jacob Bjørnsholm Madsen, sammen med de 61 andre Specialforbund i DIF familien