Ændring i dommerudvalget

Floorball Danmarks bestyrelse har d. 18-12-2019 sammensat et nyt dommerudvalg bestående af Claus Gormsen, Steen Pingel og fra Floorball Danmarks bestyrelse Jacob Bjørnsholm Madsen.

Claus Gormsen vil være fungerende dommerudvalgsformand.

Både Adam Kristoffersen og Per Bach Christensen forventes at fortsætte i det nye dommerudvalg. Når det nye dommerudvalg er på plads, vil de enkelte udvalgsmedlemmers roller vil blive defineret.

Det nysammensatte dommerudvalg vil på det kommende repræsentantskabsmøde i maj fremlægge deres vision og plan for dommerområdet og herunder rekruttering og fastholdelse af dommere i Floorball Danmark regi.

Ole Peltola har været en af de bærende kræfter i Floorball Danmarks dommerudvalg igennem mange år. Her har han bidraget til udviklingen af Floorball Danmarks dommerkurser, ligesom han har fungeret som instruktør på disse. Dertil har han fungeret som udvikler og udvikler ansvarlig og i øvrigt været en god sparringspartner for Floorball Danmark.

Floorball Danmarks bestyrelse og administration vil gerne takke Ole Peltola for det store arbejde han har lagt i dommerområdet og ønske god vind fremover.

Ved spørgsmål kan bestyrelsesmedlem Jacob Bjørnsholm Madsen træffes på (+45) 26 74 37 41