Spareplan vedtaget – stilling nedlægges

Der blev i weekenden afholdt bestyrelsesseminar, hvor Floorball Danmarks alvorlige økonomiske situation blev gennemgået.

Bestyrelsen blev af Økonomiudvalget præsenteret for en spareplan med adskillige spareforslag med det formål at genoprette økonomien med virkning for budgetår 2019.

Et af mange forslag der blev vedtaget i en samlet spareplan var en omstrukturering af Bevæg Dig For Livet projektet, således at Floorball Danmarks økonomi kan komme i balance, tilbagebetaling af gæld til DIF kan iværksættes og positiv egenkapital genskabes.

Spareplanen blev enstemmigt vedtaget, herunder en besparelse på projektledelsen i BDFL, således at den operative projektledelse nedlægges, og således at Tanja Kilbæk Ramgil opsiges indeværende måned og den fremadrettede samlede projektledelse vil ligge hos sekretariatschef Per Stærk Larsen.

 

Afsked med en vellidt og kompetent medarbejder

Tanja fritstilles samtidig, således at hun får god tid indtil 31/12-2018, til at komme videre, og søge nye udfordringer.

Det er vigtigt at sige, at Tanja var meget vellidt og kompetent, og får derfor også de bedste anbefalinger med videre herfra.

Det er Floorball Danmarks vurdering og intention fortsat at efterleve alle forpligtelser og mål i projektet.

Vi vil gerne bede om jeres forståelse for den alvorlige situation Floorball Danmark befinder sig i, der desværre bevirker svære men nødvendige beslutninger.


Et presset sekretariat

Idet sekretariatet derved pt. er hårdt spændt for skal vi bede om alle foreningers og aktørers forståelse herfor.

Grundet de mange opgaver og aktuel sæsonopstart, gløder sekretariatets telefoner pt., hvorfor sekretariatet aktuelt bedst kontaktes med specifikke henvendelser pr. mail, eller efter aftale på kontoret i idrættens hus.

Sekretariatets servicemål er at besvare alle henvendelser indenfor 48 timer i hverdage, mens konkrete opgaver løbende løses med op til 14 dages ventetid.

Er du i tvivl om hvilken person der er den rette at kontakte, så smid en mail til info@floorball.dk

Se sekretariatets funktioner og ansvarsområder her: