Dommerudvalg

Dommerudvalget består af tre medlemmer og har følgende arbejdsområder:

  • At arbejde med at højne danske dommeres standard
  • At planlægge og organisere Floorball Danmarks dommerkurser, udviklerkurser og dommerkonferencer
  • At kategorisere dommere efter kvalifikationer samt udarbejde kriterier for påsætning
  • At indstille dommere til internationale opgaver
  • At udvikle og vedligeholde forbundets dommerpolitik
  • At udpege lovfortolker(e) som Floorball Danmarks øverste organ vedrørende fortolkning af spilleregler
  • At varetage kontakten til andre landes dommerudvalg og til IFF’s dommerudvalg

ADAM MIKKEL KRISTOFFERSEN
Formand
amk@floorball.dk
(+45) 29 84 97 90
By: Rødovre

PER BACH CHRISTENSEN
Medlem
pbc@asfacader.dk
(+45) 24 85 75 08
By: Holstebro

OLE PELTOLA
Medlem
olepel@icloud.com
(+45) 20 13 13 10
By: Jægerspris