Appeludvalg

Appeludvalget består af tre medlemmer og har følgende ansvarsområder:

  • At behandle sager der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Floorball Danmarks love, regler, reglement, m.v.
  • At behandle anker af disciplinærudvalgets afgørelser.
  • At behandle anker af turneringsudvalgets afgørelser vedrørende overtrædelser af turneringsreglementet.

Flemming Christensen
Medlem
fc@juralink.dk
By: Hvidovre

Henrik Christensen
Medlem
henrik@au.dk
(+45) 20 82 52 37
By: København

Jeanette Hyttel
Medlem
jeanettehyttel@gmail.com
By: Aarhus