Uddannelse

Dommerkurser

Dommeruddannelsen er bygget op i flere trin, der tilbydes som enkeltstående kurser. Trin 1 er uddannelsens grundkursus og giver adgang til at dømme kampe i fx Danmarksturneringen. Der er altid åben tilmelding for alle til trin 1-kurser, mens trin 2, 3 og 4 udbydes til dommere, som har bestået de foregående trin.

Kurserne udbydes løbende i samarbejde med foreningerne.

Se oversigt over aktuelle dommerkurser!

Trin 1

Dommerkursus trin 1 er et kursus, som gør det nemt og hurtigt for den nye dommer at komme i gang med at dømme floorballkampe i Danmark. Kurset er det første led i Floorball Danmarks officielle dommeruddannelse, og målgruppen for kurset er alle, som har interesse i at uddanne sig til floorballdommer.
Kurset er et teoretisk kursus, hvor kursisterne blandt andet får en grundig indføring i regelkendskab og hele dommergerningen. Hovedtemaet for kurset er At være dommer, og herunder følgende:

 • Regelkundskab
 • Samarbejde
 • Kampafvikleren
 • Dommerpsykologi
 • At være dommer

Da kurset kun varer én dag, men har til formål at komme godt omkring hele dommergerningen, forventes det, at kursisterne har erhvervet sig godt kendskab til spillereglerne på forhånd.

Trin 2

Under udarbejdelse

Trin 3

Dommerkursus trin 3 er et led i Floorball Danmarks dommeruddannelse. Målgruppen for kurset er dommere, som enten allerede har været på Dommerkursus trin 1 og 2 – eller har fået merit fra Floorball Danmarks Dommerudvalg for kursus trin 2. Kurset er et afgørende springbræt for Floorball Danmarks dommere, hvis de ønsker at videreudvikle deres kompetencer og komme et skridt nærmere at blive ligadommer i Floorball Danmark.

Kurset er et teoretisk kursus, hvor dommernes regelkendskab, samarbejdsevner, kampledelse og gennemslagskraft finpudses og videreudvikles. Hovedtemaet på kurset er Forudsigelighed og klar linje, og herunder følgende:

 • Regelkendskab og indsatsområder
 • Dommerudvikling – herunder fysisk test (dog først fra 2018), feedback og evt. oprykning
 • Kampledelse
 • Gennemslagskraft

Trin 4

Dommerkursus trin 4 er et led i Floorball Danmarks dommeruddannelse. Målgruppen for kurset er dommere, som enten allerede har været på Dommerkursus trin 1, 2 og 3 – eller har fået merit fra Floorball Danmarks Dommerudvalg for kursus trin 2 og/eller 3. Kurset er et afgørende springbræt for Floorball Danmarks dommere, hvis de ønsker at videreudvikle deres kompetencer og komme et skridt nærmere at blive ligadommer i Floorball Danmark.

Kurset er et teoretisk kursus med indlagt fysisk test, hvor blandt andet dommernes ledelsesstil, kommunikation og regelkendskab finpudses og videreudvikles. Hovedtemaet på kurset er kampledelse, og herunder følgende:

 • Ledelsesstil og ledelsesroller
 • At lægge en linje
 • Kommunikation
 • Regeltest og indsatsområder
 • Fysisk test
 • Struktureret udvikling